Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

rusza rejestracja do gry i kursu e-learningowego o inwestowaniu!

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi oraz Giełda Papierów Wartościowych zapraszają uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w 12. już edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) i kursu e-learningowego. SIGG to największy ogólnopolski projekt edukacyjny poświęcony inwestowaniu skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej. Jego podstawą była zainicjowana przez Giełdę Papierów Wartościowych Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG). Począwszy od 8. edycji, grę giełdową uzupełnił rozbudowany multimedialny kurs e-learningowy dotyczący inwestowania i zasad działania rynku kapitałowego.

Od 2 września rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń.

W Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej biorą udział 3-4 osobowe zespoły uczniów zgłaszane przez nauczyciela. Na starcie Gry otrzymają dostęp online do notowań giełdowych i 100 tys. wirtualnych złotych, które mogą zainwestować w akcje spółek z WIG30 i mWIG40 oraz w lokaty bankowe.
Wszyscy zarejestrowani uczniowie, a także nauczyciele, mają również dostęp do kursu e-learningowego o giełdzie i inwestowaniu: www.sigg.edu.pl Uczestnicząc w kursie można zdobyć dodatkowe wirtualne 10 tys. zł!
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza uzyskanie dostępu zarówno do kursu e-learningowego sigg.edu.pl., jak i do Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Rejestracja umożliwia też udział tylko w kursie e-learningowym - bez rywalizacji w SIGG.

Więcej informacji na: www.paga.org.pl , https://sigg.gpw.com.pl oraz www.sigg.edu.pl

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze (3-4 uczniów pod opieką nauczyciela) mogą zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek z indeksu WIG30 i mWIG40 notowanych na warszawskim parkiecie. Do ich dyspozycji jest również tzw. krótka sprzedaż, czyli strategia, która pozwala zarabiać również na spadkach kursów. SIGG składa się z dwóch etapów: gry podstawowej i dogrywki na kontraktach terminowych na indeks WIG20. W tym roku po raz pierwszy z nowym mnożnikiem i realizowana na platformie GPWtr@der.

Przed rozpoczęciem gry podstawowej i równolegle z rejestracją do gry, odbywa się tzw. gra na sucho (testowa), która pozwala zespołom zapoznać się z systemem transakcyjnym i nauczyć się składnia zleceń.

Uczestnikami Kursu e-learningowego sigg.edu.pl mogą być wszystkie osoby, które zarejestrowały się do SIGG, niezależnie od udziału w Grze. W dziesięciu lekcjach zawierających elementy multimedialne kursanci zdobywają wiedzę o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym. Dodatkowo korzystają też ze specjalnego kursu terminologii finansowo-giełdowej w języku angielskim, a także forów tematycznych i czatu. Każda lekcja zakończona jest quizem. Podsumowaniem kursu jest ogólnopolska klasówka on-line, której laureaci zostają wyróżnieni oddzielnymi nagrodami. Każdy uczestnik, który zaliczy cały kurs e-learningowy, otrzymuje specjalny certyfikat ukończenia.

Kurs powiązany jest z Grą systemem BONUSÓW – zaliczając kolejne quizy uczestnicy kursu, biorący równocześnie udział w SIGG, zasilają portfele swoich zespołów dodatkowymi wirtualnymi pieniędzmi (punkty zdobyte w quizach przeliczane są na pieniądze, maksymalna doliczana kwota to 10 tys. zł

Każdemu zespołowi zostanie dopisana kwota wywalczona przez tego członka zespołu, który uzyskał najwyższy wynik w quizie. Oznacza to, że tylko najlepszy ze wszystkich wyników uzyskanych przez przystępujących do testu członków danego zespołu będzie premiowany. Suma bonusów uzyskanych przez poszczególne zespoły zostanie zespołom dopisana jednorazowo po zakończeniu gry podstawowej.

Jak co roku zwycięzcy Gry czyli zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji, a także finaliści kończącej kurs e-learningowy klasówki on-line otrzymują CENNE NAGRODY rzeczowe. Zespoły, które osiągną największy zysk z giełdowych inwestycji zostają laureatami SIGG: 20 najlepszych zespołów uczestniczących w Grze, zdobywcy 3 tzw. premii lotnych, 4 zwycięzcy dogrywki na kontraktach terminowych na WIG20 oraz 16 zwycięzców w poszczególnych województwach oraz finaliści klasówki on-line są wyróżniani dyplomami i zaproszeniem na uroczystą galę na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane