Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ATLAS

SGTiR wspólnie z ATLAS – Association for Tourism and Leisure Education and Research działa na rzecz popularyzacji wiedzy o turystyce. Wykładowcy i studenci uczelni mogą brać udział w międzynarodowych projektach badawczych ATLAS.

ATLAS zrzesza naukowców i ekspertów branży turystycznej. Członkostwo w tym stowarzyszeniu zapewnia nam dostęp do najnowszej wiedzy z pierwszej ręki, a przede wszystkim daje możliwość zbudowania międzynarodowej bazy networkingowej. Dzięki niej SGTiR może na jeszcze większą skalę niż dotychczas zapraszać zagranicznych wykładowców do prowadzenia zajęć czy angażować się w prace badawcze – podkreśla Krzysztof Celuch – Prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

W ramach ATLAS działa kilka tzw. grupy interesu. SGTiR angażuje się w prace grupy turystki biznesowej, organizując konferencje czy wydając publikacje na tematy takie jak: wyzwania i rozwiązania w kształceniu nowych specjalistów turystyki biznesowej, społeczna odpowiedzialność biznesu czy promocja miejsc.

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji podejmuje wszelką aktywność w Polsce w celu m.in. promowania wiedzy na temat turystyki biznesowej i kształcenia profesjonalnych organizatorów kongresów, wydarzeń biznesowych, podróży służbowych czy programów motywacyjnych. Uczelnia włącza się w organizację corocznych wydarzeń branży spotkań Meetings Week Poland, Future Leaders Forum czy PEMES – Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami.

************

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, przygotowująca absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. SGTiR prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja. Studenci mają do wyboru specjalności m.in. w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, obsługi podróżniczej w transporcie, turystyki biznesowej, turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym, organizacji i zarządzania wydarzeniami biznesowymi czy organizacji i zarządzania w hotelarstwie i gastronomii.

Uczelnia aktywnie działa na rzecz propagowania wiedzy o turystyce i rekreacji, realizując projekty badawcze oraz organizując liczne konferencje i seminaria.

SGTiR wraz z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Europejską Akademią Sztuk tworzy Grupę Uczelni Vistula. Więcej informacji: www.sgtir.edu.pl

www.vistula.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane