Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Święto Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Święto Uczelni rozpocznie się 23 maja 2014 o godz. 10.00 w Auli im. Janusza Korczaka /ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu zostanie nadany tytuł doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej prof. dr hab. n. med. Alicji Chybickiej, która wygłosi wykład pt. O moich dzieciach chorych na nowotwory. Tego dnia zostaną wręczone odznaczenia państwowe oraz promocje doktorskie i habilitacyjne. Z kolei o godz. 16.00 rozpocznie się Piknik APS dla studentów i pracowników Uczelni.

Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka - lekarz medycyny, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, senator RP.

Od lat z uporem walczy o zdrowie każdego swojego pacjenta. Nigdy nie traci wiary w pokonywaniu trudności dla dobra chorych dzieci. W 1975 r. Alicja Chybicka ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Za osiągnięte wyniki w nauce otrzymała odznakę "Primi inter pares" oraz - na wniosek J.M Rektora - nagrodę PAN za osiągnięcia w dziedzinie pediatrii. W roku 1980 uzyskała specjalizację I-go, a następnie II-go stopnia z pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, a także specjalizację z zakresu transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej oraz opieki paliatywnej dziecięcej. Zawodowo związana z Akademią Medyczną i następnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Tytuł naukowy doktora nauk medycznych otrzymała w 1979 roku na podstawie pracy pt. "Zachowanie się markerów powierzchniowych limfocytów i limfoblastów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej".

www.aps.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane