Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Światowe sławy w zakresie prawa lotniczego na Łazarskim

W dniach 22-23 kwietnia br. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Lotnicza organizowana przez Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. Jej gośćmi specjalnymi będą dwaj wybitni eksperci prawa lotniczego: prof. dr Pablo Mendes de Leon z Holandii oraz prof. Stephan Hobe z Niemiec. Patronat nad wydarzeniem objął Polski Klub Lotniczy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Podczas tegorocznej konferencji odbędą się dwa seminaria naukowe. Spotkania poprowadzą światowej sławy specjaliści w dziedzinie prawa lotniczego: prof. dr Pablo Mendesa de Leon, dyrektora Instytutu Prawa Międzynarodowego i Kosmicznego Uniwersytetu Leiden w Holandii oraz prof. Stephana Hobe, dyrektora Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu w Kolonii.

— Przyjazd takich autorytetów będzie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla naszej uczelni. To także wyjątkowa okazja do porozmawiania z zaproszonymi gośćmi. Prawo lotnicze to z jednej strony ciekawa specjalizacja sama w sobie, ale również dyscyplina, która wobec ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej ma przed sobą poważne wyzwania i cieszy się coraz to większym zainteresowaniem opinii publicznej. Stąd jestem przekonana, że organizowana przez Uczelnię Łazarskiego Międzynarodowa Konferencja Lotnicza będzie interesującym wydarzeniem nie tylko dla specjalistów zajmujących się tym obszarem — mówi prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, ekspert prawa lotniczego, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego.

Seminaria odbędą się według następującego planu:

22.04 godz. 17:30, piątek
Pablo Mendes de Leon - “Aviation Law in International Practice” (Criminal air law ex: MH17; Smolensk and Competition law ex: mergers like AF/KL);

23.04 godz. 11:30, sobota
Stephan Hobe - “The Chicago Convention 1944 (Motives, Developments, Results). An Overview. The annexes to the Chicago Convention and their changes. The MH 17 incident and legal questions concerned.”

Przy tej okazji w piątek 22 kwietnia organizowana jest również oficjalna kolacja. Obecny na niej będzie prof. Pablo Mendes de Leon, co pozwoli na kameralne spotkanie i rozmowę z ekspertem o zagadnieniach prawa lotniczego w przyjaznej i swobodnej atmosferze.

Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego jako jedyny w Polsce specjalizuje się w prawie lotniczym. W 2013 roku na Uczelni Łazarskiego zostało utworzone Regionalne Centrum Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych – IATA. Uczelnia jest siedzibą Polskiego Klubu Lotniczego. Ponadto od pięciu lat prężnie działa Międzywydziałowe Koło Prawa Lotniczego AVION. Działają w nim miłośnicy z wielu polskich uczelni, którzy spotykają się z ekspertami branży lotniczej, organizują warsztaty, seminaria i konferencje. Dzięki temu poszerzają swoją wiedzę oraz wspierają wszelkie działania pozwalające na wymianę doświadczeń oraz podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu prawa lotniczego.

— Podejmowane działania wydają się naturalną konsekwencją naszej specjalizacji w prawie lotniczym. Łazarski stał się platformą dyskusji, wymiany informacji i opinii, a także promocji problematyki lotniczej. Na uczelni działa także Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego. Obejmuje on swoim patronatem merytorycznym działalność dydaktyczną w ramach Akademii Transportu Lotniczego — zauważa prof. nadzw. dr hab. Anna Konert.
— Prowadzone są na niej studia podyplomowe z prawa lotniczego, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, czynnika ludzkiego w lotnictwie oraz prestiżowy MBA w lotnictwie — dodaje prof. Konert.

Termin i miejsce:
22-23 kwietnia 2016 r.
Uczelnia Łazarskiego, sala 130
ul. Świeradowska 43, Warszawa

Koszt uczestnictwa w kolacji z zaproszonym gościem wynosi 250 PLN, w przypadku członków Polskiego Klubu Lotniczego jest to 100 PLN. Chęć udziału w wydarzeniu należy zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@pkl.org.pl.

************************

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią ekonomiczno-prawniczą w Warszawie. Zajmuje pierwsze miejsce w Rankingach Wydziałów Prawa wśród uczelni niepublicznych według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane