Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studio Aktorskie dla dzieci i młodzieży 16-

To propozycja Stowarzyszenia The Art, tym razem skierowana do grupy wiekowej poniżej 16 roku życia, a więc do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Zajęcia trwają od września do połowy czerwca.
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 12 września 2020 r. na Ratajczaka 18 o godzinie 10:00 i 12:00.
KOSZT 100 zł miesięcznie.

PROGRAM ZAJĘĆ

Program zajęć teatralnych, został napisany przez aktorkę i pedagoga przeznaczony jest dla osób zarówno uzdolnionych artystycznie (aktorsko, wokalnie, plastycznie) jak i dla tych, którzy nie wierzą we własne możliwości lub z różnych powodów wstydzą się wystąpień na forum (choćby klasowym). Celem projektu jest rozwijanie artystycznych zdolności, ale też predyspozycji osobowościowych, wrażliwości i poczucia piękna w obcowaniu z literaturą, sztuką, muzyką oraz tańcem. Pobudzenie (umiejętności) twórczego myślenia poprzez inspirowanie do działań obszarze sztuki, plastyki muzyki i ruchu pozwoli młodym uczestnikom na wyzwolenie wyobraźni i zachęci ich do wewnętrznego rozwoju.

Zgodnie z założeniami programu zajęcia w Studiu aktorskim16- zostaną podzielone na 5 przedmiotów, które poszerzą wiedzę z dziedziny kultury i sztuki, pobudzą do aktywności muzyczno – ruchowej oraz pomogą w przełamywaniu nieśmiałości, wstydu i zahamowań wobec grupy.

Te przedmioty to:

  • praca nad spektaklem,
  • plastyka teatralna,
  • piosenka z elementami emisji,
  • taniec i ruch,
  • emisja głosu i nauka poprawnej wymowy.

prowadzone przez doświadczonych aktorów i pedagogów.

Zakładamy także współpracę z Centrum Sztuki Dziecka, Teatrem Animacji i Teatrem Nowym w Poznaniu, aby poszerzyć nasza ofertę o warsztaty i spotkania z twórcami teatrów dla dzieci i młodzieży. Całość nauki i zabawy zwieńczy pokaz w formie przygotowanego przez uczestników przedstawienia teatralnego.

Zajęcia będą odbywać się w grupach maksymalnie 15 osobowych, podzielonych na

pięć przedziałów wiekowych – 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. 

KIEDY?

Spotkania odbywać się będą w soboty w godzinach 10:00 – 13:00.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane