Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studenci Akademii Morskiej uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Państwowej RP. Aby uczcić ten dzień studenci Akademii Morskiej w Szczecinie zrealizowali film instruktażowy „Składanie polskiej flagi – Szczecin”. W niezwykłym plenerze Wałów Chrobrego wystąpili członkowie Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie, prezentując wzorcowy, regulaminowy sposób składania flagi.

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Jest to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie