Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Spotkania Edukacyjne Tarnów, Bochnia 9-10 listopada 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennej edycji spotkań edukacyjnych w miastach: Tarnów, Bochnia

Tarnów - 9 XI 2017
– III Liceum Ogólnokształcące ul. Brodzińskiego 6

Bochnia
- 10 XI 2017 - Zespół Szkół Nr 3 w Bochni, ul. Krakowska 20

Ekspozycje dla Wystawców udostępnione od godz. 7

Godziny zwiedzania ekspozycji: 9 - 13

Wszystkie imprezy objęte są Honorowym Patronatem Prezydentów i Starostów miast goszczących Targi oraz Medialnym Patronatem Portalu www.pomaturze.pl

Stoiska wystawiennicze, przygotowywane są w halach sportowych, największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Termin Spotkań Edukacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania pedagogów i uczniów, dla których listopad to ostatni dzwonek aby dokonać zmian przedmiotów wybranych na maturę, tak aby zdawać te przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na Państwa uczelnie.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi, kierujemy do młodzieży kończącej naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, a także mieszkańców miasta, zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem, czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji.

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych zapewni liczne grono potencjalnych odbiorców Państwa oferty. Jest ono także gwarancją profesjonalnego przygotowania Targów od strony technicznej i organizacyjnej umożliwiając Państwu skupienie się na nawiązywaniu korzystnych kontaktów.

Zapraszamy

www.tetrix.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane