Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

SOCJOLOGIA na poziomie WYRÓŻNIAJĄCYM w WSB w Dąbrowie Górniczej

5 lipca 2012 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 276/2012 wydało [b]OCENĘ WYRÓŻNIAJACĄ[/b] w sprawie oceny programowej na kierunku socjologia prowadzonym w [b]Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej[/b] na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych na poziomie studiów pierwszego stopnia. To najwyższa ocena kierunku socjologia przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną w historii.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą w ramach systemu szkolnictwa wyższego w Polsce na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Ocena wyróżniająca, nadana przez Komisję, stanowi potwierdzenie bardzo wysokiej jakości kształcenia oraz innowacyjności procesu dydaktycznego na kierunku Socjologia, warunkowanej doskonałą kadrą naukowo – dydaktyczną, nowoczesnymi i praktycznymi programami nauczania, dodatkowymi możliwościami uzyskiwania przez studentów certyfikatów, stanowiących potwierdzenie nabytych kompetencji, rozbudowanym systemem wspierania studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy i wieloma innymi elementami.

www.wsb.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane