Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Seminariu: Trening personalny w ujęciu medycznym

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Pracownia Terapii Manualnej i Masażu oraz Firma Bodywork.pl organizują seminarium naukowo-szkoleniowe poświęcone zagadnieniom medycznego treningu personalnego. Poznań 13 czerwca 2014 godz. 16.00-21.00

Miejsce seminarium: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239, piętro II, sala 218

Podczas seminarium odbędą się trzy warsztaty poświęcone treningowi funkcjonalnemu oraz postępowaniu profilaktycznemu w dolegliwościach bólowych narządu ruchu.
Rozwinięcie tematyki nastąpi w ramach nowych studiów podyplomowych MEDYCZNY TRENER PERSONALNY.

W seminarium mogą wziąć udział osoby zainteresowane treningiem personalnym – studenci i absolwenci kierunków Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia (Rehabilitacja ruchowa),
Turystyka i rekreacja oraz lekarze, a także osoby pracujące w zawodzie trenera.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie http://kursy.wseit.edu.pl/kursy/poznan/all/seminarium_trening_personalny_w_ujeciu_medycznym.html 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane