Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rynek pracy branży multimedialnej – spotkanie dla studentów, specjalistów e-biznesu

Wrocławski klaster Creativro, do którego należy Dolnośląska Szkoła Wyższa, zaprasza na konferencję Wro Camp Pro, która odbędzie się [b]5 grudnia 2012 r[/b]. w budynku DSW przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu.

Wro Camp Pro to spotkanie szeroko rozumianej branży multimedialnej (oprogramowanie, gry komputerowe, aplikacje mobilne, cyfrowe animacje), niezależnych miłośników IT, projektowania gier i ostatnich trendów hi-tech szukających pracy w tej branży oraz przedstawicieli środowiska startupowego. Pozwoli na wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy, nawiązanie kontaktów biznesowych, pozyskanie zarówno zleceń, jak i odpowiednich kandydatów do pracy. Celem wydarzenia jest pozycjonowanie wrocławskich firm IT i budowanie ich wizerunku jako atrakcyjnych pracodawców.

Wydarzenie to organizowane jest w ramach działalności klastra Creativro. To wspólna inicjatywa Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, firm Can’t Stop Games, Techland, Tequila Mobile oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ideą działalności klastra jest wzmocnienia lokalnych innowacyjnych firm i inspirowanie przedsiębiorczości. Poprzez integrację wciąż zbyt rozdrobnionego rynku, wymianę wiedzy i doświadczeń, Creativro dąży do zwiększenia rozpoznawalności Wrocławia w obszarze przemysłów kulturalnych i kreatywnych i budowania wizerunku miasta jako silnego ośrodka branżowego.

Dane dotyczące struktury polskiej gospodarki wyraźnie wskazują oprogramowanie jako jeden z najbardziej dynamicznych branż sektora kreatywnego, które posiadają silny potencjał by stać się podstawą rozwoju klastrów. Przemysł kreatywny zawdzięcza swój rozwój tworzeniu biznesowego otoczenia dla środowisk kreatywnych, wsparciu młodych przedsiębiorców i rozpropagowaniu ich osiągnięć.

Po konferencji InnoExpo i Startup Weekend Wrocław, po listopadowym HackWro, Wro Camp Pro swoją tematyką obejmie również zagadnienia związane z finansowaniem przedsiębiorczości, zakładaniem i rozwijaniem biznesu, jak i budowaniem wartości firmy. Wrocławski klaster Creativro został doceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W publikacji „Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów” pod redakcją Stanisława Szultki został opisany jako ogólnopolski wzór także za udział w programach edukacyjnych.

– Klaster multimediów Creativro ma ambicję animowania lokalnego rynku pracy w obszarze cyfrowych branż kreatywnych, więc konferencja WroCamp Pro idealnie się w te plany wpisuje – mówi dr Jan Stasieńko, Kierownik Zakładu Nowych Mediów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, twórca specjalności media cyfrowe i komunikacja elektroniczna. – Wrocław ma coraz więcej oryginalnych pomysłów i coraz więcej ciekawych firm, które przy okazji tej i następnych imprez zamierzamy pokazywać studentom i absolwentom wrocławskich uczelni. Sukcesy Wrocławia jako miejsca rozwoju multimediów i nowych technologii komunikacyjnych są coraz częściej dostrzegane nie tylko w Polsce ale i za granicą. Mamy nadzieję, że klaster przez organizację takich imprez dołoży swoją cegiełkę do przygotowań związanych z uzyskaniem przez nasze miasto statusu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, dlatego cieszymy się z obecności na imprezie przedstawicieli komitetu organizacyjnego ESK.

Prelegenci to przedstawiciele firm Can't Stop Games, Cohesiva, Cooklet, Jo Jo Mobile, Mobile Factory, Orfin Studio, Techland i Tequila Mobile.

Oprócz konferencji przeprowadzone będą również dwa warsztaty, zarówno przybliżające funkcjonowanie funduszy seed i venture capital, jak i umożliwiające uczestnikom zaczerpnięcie niezbędnej wiedzy na temat platform mobilnych, zasad tworzenia interfejsów graficznych czy możliwości nowych systemów operacyjnych.

Adresatami spotkania są młodzi przedsiębiorcy, specjaliści e-biznesu, studenci i absolwenci oraz osoby chcące założyć własną działalność związaną z branżą multimedialną.

Celem wydarzenia
jest wsparcie regionalnego rynku pracy, integracja firm multimedialnych, a także wykorzystania ogromnego potencjału wrocławskiego biznesu w dziedzinie gier komputerowych, interaktywnej rozrywki, animacji cyfrowej i efektów specjalnych.

Udział we Wro Camp Pro jest bezpłatny! Wszystkie koszty ponoszą organizatorzy.
Program konferencji, dane kontaktowe i zapisy znajdują się na stronie http://wrocamp.wroclaw.pl

Szczegóły dotyczące klastra Creativro znajdują się na stronie http://klaster.creativro.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane