Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ruszają studia skandynawskie na UJK

To propozycja dla tych, którzy chcą uczyć się czegoś niebanalnego i ciekawego. Ukończenie studiów skandynawskich daje spore możliwości pracy. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na uruchomienie studiów skandynawskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Rekrutacja rozpoczęła się we wtorek, 26 czerwca i potrwa do 10 lipca.

Studia skandynawskie są projektem realizowanym przez Katedrę Krajów Europy Północnej na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Studia będą prowadzone w języku angielskim, planuje się przyjęcie 20 osób na pierwszy rok.

– To nie są studia kulturoznawcze i lingwistyczne. Są to przede wszystkim studia politologiczne skoncentrowane na takich krajach jak Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia, Islandia. W obrębie naszych zainteresowań znajdują się także Wyspy Owcze, Grenlandia, Orkady i Szetlandy – mówi prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, kierownik Katedry.

Absolwent studiów skandynawskich nie powinien długo szukać pracy. – Firmy z krajów skandynawskich dokonują olbrzymiej ekspansji w Polsce. Zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć wspólny język z potencjalnym pracodawcą, gdy aplikujący znał będzie uwarunkowania kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Z drugiej strony społeczeństwa skandynawskie są otwarte na osoby z zewnątrz. Jeżeli ktoś chciałby tam pracować, dużo łatwiej będzie zaaklimatyzować się, będąc absolwentem naszych studiów skandynawskich – podkreśla profesor Krzysztof Kubiak.

Studia będą trwać trzy lata, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przez cały czas studiów prowadzony będzie lektorat języka szwedzkiego. Wśród przedmiotów na studiach są między innymi: polityka zatrudnienia i polityka społeczna w krajach skandynawskich, rynek pracy w krajach skandynawskich, bezpieczeństwo krajów skandynawskich. W programie studiów przewidziano praktyki, również odbywane w skandynawskich instytucjach i firmach. 

Rejestracja kandydatów na studia: www.ujk.edu.pl/rekrutacja

************************

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 18 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie