Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rozwiń skrzydła na Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska uruchamia program mentorski „Rozwiń skrzydła!” dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy podejmą studia na gliwickiej uczelni. Celem programu jest rozwijanie potencjału intelektualnego najlepszych uczniów szkół średnich oraz jednoczesne wspieranie ich rozwoju osobistego i przygotowanie do podjęcia pierwszego zatrudnienia.

Chcesz studiować na jednej z największych uczelni technicznych w kraju i najlepszej szkole wyższej w regionie? Oczekujesz od studiów czegoś więcej niż wysokiej jakości kształcenia, realizowanego w standardowym trybie nauczania?

Aplikuj na Politechnikę Śląską, dołącz do najlepszych i zdobądź osobistego mentora. Dołączając co programu „Rozwiń skrzydła!” otrzymasz opiekę mentorską nauczyciela akademickiego, który przez cały okres studiów będzie pełnił rolę Twojego osobistego przewodnika i doradcy wspierającego Ciebie zarówno w rozwoju kompetencji merytorycznych, jak i tych związanych z rozwojem osobistym.

Oprócz korzyści płynących z bycia w stałej relacji mentor-mentee, otrzymasz m.in. możliwość studiowania w ramach indywidualnego programu studiów oraz dostęp do platformy edukacyjno-społecznej wspomagającej proces mentoringu, wspierającej komunikację pomiędzy mentee a mentorem i umożliwiającej kontakt między wszystkimi uczestnikami oraz tutorami programu. Oprócz tego będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach językowych, szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich oraz rozwoju osobistego, takich jak: efektywna komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, praca zespołowa, trening radzenia sobie ze stresem, motywacja i zarządzanie emocjami, kreatywne rozwiązywanie problemów, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych w języku polskim i angielskim czy etykieta biznesowa. W ramach programu będziesz mógł korzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego i coachingu kariery naukowej, brać udział w wykładach eksperckich, konwersatoriach, panelach dyskusyjnych oraz płatnych stażach badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami współpracującymi z Politechniką Śląską.

Jesteś zainteresowany opieką mentora i udziałem w programie mentorskim dla najlepszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia na Politechnice Śląskiej? Zarejestruj się w systemie obsługi rekrutacji SORek, a następnie skontaktuj z Działem Spraw Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej, by umówić się na indywidulane spotkanie, podczas którego zostaną przedyskutowane m.in. obszary Twoich naukowych zainteresowań, dziedziny, w których chciałbyś się rozwijać i tematy, jakie pragniesz zgłębiać, jak również cele, które chciałbyś osiągnąć. Daj sobie szansę na lepszy start i w pełni rozwiń skrzydła!

*Do programu mentorskiego „Rozwiń skrzydła!” mogą aplikować absolwenci szkół średnich podejmujący studia na Politechnice Śląskiej, którzy wykażą się najlepszymi osiągnięciami na wcześniejszych etapach edukacji, a także laureaci I stopnia konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

Szczegółowe informacje: http://www.polsl.pl/mentoring/Strony/Witamy.aspx

************************

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju.

W tegorocznym w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy Politechnika Śląska zajęła czwarte miejsce w Polsce. Dwa spośród blisko 60 oferowanych przez uczelnię kierunków uznano za najlepsze w kraju, dwa zajęły drugie miejsca, a jeden uplasował się na trzeciej pozycji. Obecnie na 15 wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest prawie 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej.



 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane