Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie w Białymstoku

Ciągle jest szansa, by zostać studentem największej podlaskiej uczelni. 24 sierpnia Uniwersytet w Białymstoku uruchomi rekrutację uzupełniającą na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Zapisy kandydatów potrwają do 16 września i będą prowadzone w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (irk.uwb.edu.pl).

Na studiach I stopnia kandydaci będą mieć do wyboru 21 kierunków, przy czym na kierunku filologia w ofercie jest pięć różnych modułów specjalizacyjnych, m.in. filologia francuska. Humaniści mogą też zgłosić się m.in. na filologię polską, historię, kulturoznawstwo, czy kognitywistykę i komunikację. Wydziały i instytuty ścisłe oraz przyrodnicze mają wolne miejsca na takich kierunkach, jak mikrobiologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka. W przypadku nauk społecznych prowadzone będą zapisy m.in. na socjologię, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

Na studiach jednolitych magisterskich (5-letnich) pojedyncze wolne miejsce pozostały już tylko na kierunku pedagogika specjalna.

Na studiach II stopnia UwB uruchomi rejestrację kandydatów na 18 kierunkach. W ofercie znajdą się m.in. biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekonomia, filologia angielska, fizyka, stosunki międzynarodowe, matematyka, pedagogika, filozofia, kulturoznawstwo oraz zarządzanie.

Zapisy kandydatów, które rozpoczną się 24 sierpnia, będą prowadzone w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wystarczy wejść na stronę internetową: irk.uwb.edu.pl.

Ciągle można też zgłaszać się na studia niestacjonarne na UwB. Tutaj na kandydatów czeka 1000 miejsc, a rekrutacja chętnych zakończy się 16 września.

 

Największa podlaska uczelnia w roku akademickim 2021/2022 przygotowała 4400 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ofercie UwB znalazło się w sumie 40 różnych kierunków. Podczas podstawowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie (w sumie 2365 miejsc) zarejestrowało się 5318 kandydatów. Najwięcej osób, bo 561 zgłosiło się na ekonomię. Bardzo dużą popularnością cieszyło się też  prawo (502 kandydatów) oraz filologia angielska (434 chętnych). Pod względem liczby kandydatów na miejsce prym wiodła kryminologia – o każde z 25 miejsc starało się ponad 15 chętnych.

Rekrutacja uzupełniająca - szczegółowa lista:


Studia stacjonarne I stopnia:

Wydział Biologii: biologia, ekobiznes, mikrobiologia

Wydział Chemii: chemia, jakość i bezpieczeństwo środowiska

Wydział Ekonomii i Finansów: międzynarodowe stosunki gospodarcze,

Wydział Filologiczny: filologia polska, filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę jęz. francuskiego od podstaw), język francuski stosowany z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę jęz. francuskiego od podstaw), filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę jęz. rosyjskiego od podstaw), filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością jęz. rosyjskiego), filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu,

Wydział Fizyki: fizyka

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych: historia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Wydział Matematyki: matematyka

Wydział Nauk o Edukacji: praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Instytut Filozofii: filozofia i etyka, kognitywistyka i komunikacja

Instytut Informatyki: informatyka, informatyka i ekonometria

Instytut Socjologii: socjologia

Instytut Studiów Kulturowych: kulturoznawstwo


Studia stacjonarne jednolite magisterskie:

Wydział Nauk o Edukacji: pedagogika specjalna


Studia stacjonarne II stopnia:

Wydział Biologii: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Wydział Chemii: chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa

Wydział Ekonomii i Finansów: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Filologiczny: filologia angielska, filologia polska, filologia polska nauczycielska, filologia obca (rosyjska) nauczycielska

Wydział Fizyki: fizyka

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych: historia, stosunki międzynarodowe

Wydział Matematyki: matematyka

Wydział Nauk o Edukacji: pedagogika

Instytut Filozofii: filozofia

Instytut Studiów Kulturowych: kulturoznawstwo

Instytut Zarządzania: zarządzanie
 

Powiązane artykuły

NAUKI SPOŁECZNE - UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

OFERTA KIERUNKÓW STUDIÓW

czytaj dalej

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE - UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

OFERTA KIERUNKÓW STUDIÓW

czytaj dalej

NAUKI HUMANISTYCZNE - UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

OFERTA KIERUNKÓW STUDIÓW

czytaj dalej

Dni Otwarte Uniwersytetu w Białymstoku 2021!

Kandydaci – to czas i miejsce dla Was! Aktualna oferta edukacyjna, mnóstwo ciekawostek o uczelni, Białymstoku i regionie, do tego filmowe niespodzianki

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane