Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Rekrutacja na studia doktoranckie z pedagogiki

[b]Rozpoczęła się rekrutacja na studia doktoranckie z pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, która potrwa do 31 sierpnia 2010 r.[/b]

Wydział Nauk Pedagogicznych DSW jest jedyną niepubliczną jednostką naukową w Polsce oferującą studia doktoranckie z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

- Zajęcia są prowadzone głównie przez etatowych pracowników Wydziału. Do współpracy zapraszamy też uczonych z renomowanych uczelni polskich i zagranicznych - mówi prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz, Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW. - W 2010 roku zajęcia dla doktorantów poprowadzili tacy goście zagraniczni jak: dr Peter Alheit z Uniwersytetu w Getyndze, dr Rob Evans z Uniwersytetu w Magdeburgu, dr Laura Formenti z Uniwersytetu w Mediolanie, dr Ted Fleming z Uniwersytetu w Maynooth, dr Rudolf Tippelt z Uniwersytetu w Monachium i dr John Hardcastle z Uniwersytetu w Londynie – dodaje Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Celem studiów doktoranckich jest zdobycie przez ich uczestników zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie pedagogika, przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej, prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, za wyniki w nauce, na wyżywienie, mieszkaniowego i stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi.

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny oraz spełnia ustalone przez Uczelnię warunki rekrutacji.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Studiów Doktoranckich DSW, tel. 71 356 15 33, e-mail: m.sikorska@dswe.pl. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane