Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Przedłużona rekrutacja w Szkole Aktorskiej Machulskich

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 przedłużona! Egzamin wstępny już 18 września.

Aby przystąpić do egzaminu wstępnego, należy złożyć komplet dokumentów:

- świadectwo maturalne, a w przypadku jego braku świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- podanie do Szkoły,
- życiorys,
- orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do nauki,
- 4 zdjęcia,
- xero dowodu osobistego,
- potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej (100 zł )

Finaliści egzaminów do Państwowych Wyższych Szkół Teatralnych przyjmowani są egzaminu wstępnego! Wystarczy że złożą wymagane dokumenty wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w finale lub III etapie egzaminów na Wydziały Aktorskie i opłacą wpisowe.

Dokumenty przyjmujemy do 18 września.

Więcej informacji adresem: http://aktorskamachulskich.pl/egzamin-wstepny/

'Twardy rdzeń 2.0' w reżyserii Wojtka Farugi - spektakl dyplomowy Szkoły Aktorskiej Machulskich

Kontakt do Szkoły:
tel./fax: 22 851 00 40
e-mail: sekretariat@aktorskamachulskich.pl

http://aktorskamachulskich.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/machulscy 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane