Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Profesor David Ost z wizytą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

We wtorek (15 grudnia 2009 r.) w Dolnośląskiej Szkole Wyższej odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem prof. Davida Osta wokół książki Leszka Koczanowicza „Polityka czasu”. W panelu udział wezmą: prof. David Ost z Hobart and William Smith Colleges, prof. Klaus Bachmann z Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich, prof. Leszek Koczanowicz z DSW oraz dr Lotar Rasiński z DSW.

Książka Leszka Koczanowicza jest filozoficzną refleksją nad czasem politycznym i społecznym, która znajduje oparcie w analizie polskiej rzeczywistości politycznej po roku 1989. Oprócz teoretycznych rozważań nad filozoficznymi i antropologicznymi koncepcjami czasu (Merleau-Ponty, Mead, Heidegger, Halbwachs, Connerton, Verdery), podstawowym celem książki jest ukazanie złożoności problematyki pamięci politycznej i przeszłości oraz ich powiązanie z pewnymi wyborami politycznymi i moralnymi. Czas polityczny jest w ujęciu autora narzędziem doraźnej walki wyborczej, a stosunek do czasu poszczególnych partii politycznych jest jednym z podstawowych wymiarów określania własnej tożsamości politycznej w społeczeństwach z traumą komunistyczną. Dlatego w Polityce czasu znajdujemy zarówno narracje historyczne budowane przez byłych przedstawicieli antykomunistycznej opozycji, jak i próby opowiedzenia własnej historii poprzez byłych działaczy reżimu, które często się przeplatają i nachodzą, a czasem różnią się między sobą, jak i wewnątrz własnych dyskursów. Wielość tych perspektyw pokazuje, iż stosunek do czasu stanowi fundamentalny wymiar samookreślania się społeczeństw, a ich taktyczne zaczepienie w różnych dyskursach moralnych i politycznych obnaża słabości współczesnej demokracji oraz pokazuje względność naszych wyborów politycznych.

Wstęp do „Polityki” napisał politolog amerykański prof. David Ost, który od lat zajmuje się m.in. problematyką polskiej transformacji ustrojowej oraz polityki polskiej po 1989 roku. Wykładał m.in. w nowojorskiej New School for Social Research, na Uniwersytecie Warszawskim i Central European University. Prof. Ost wydał, przetłumaczył na j. angielski i opatrzył komentarzem książkę Adama Michnika Kościół, lewica, dialog. W Polsce ukazała się ostatnio jego książka Klęska „Solidarności”, w której opisuje stopniowe odchodzenie ruchu „Solidarności” od dyskursu klasowego, w czym autor upatruje upadek etosu i znaczenia tej formacji społecznej.

Prof. Klaus Bachman – publicysta, historyk i politolog związany z Uniwersytetem Wrocławskim i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Wieloletni komentator problemów polityki europejskiej dla mediów niemieckich (m.in. „Der Tagesspiegel”). Obecnie współpracuje m.in. z „Gazetą Wyborczą” i „Polityką”, gdzie szeroko komentuje współczesną polską rzeczywistość polityczną i kulturalną. Autor m.in. książki Polska kaczka w europejskim stawie. Polskie szanse i wyzwania po przystąpieniu do UE.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia (wtorek) o godz. 18:00 w DSW WNP, przy ul. Strzegomskiej 55 we Wrocławiu, sal 112. Wstęp wolny.

Po dyskusji będzie prowadzona sprzedaż książki "Polityka czasu" oraz innych publikacji Wydawnictwa Naukowego DSW. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane