Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prestiżowe studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa z dumą przedstawia swój najnowszy i zarazem najbardziej elitarny produkt - studia MBA. Program MBA w WSH, we współpracy z Leipzig Graduate School of Management, przygotowany został z myślą o ludziach, którzy na co dzień pracują na stanowiskach kierowniczych w średnich i dużych firmach oraz organizacjach: menedżerowie wyższego szczebla, dyrektorzy, przedsiębiorcy, jednak często nie posiadających wykształcenia kierunkowego w tym zakresie. Istotą programu MBA jest wykorzystanie posiadanych już przez uczestników doświadczeń zawodowych z wielu sektorów oraz wsparcie procesu kształcenia poprzez efektywne strategie zarządzania z wykorzystaniem studium przypadków, symulacji oraz wiedzy praktycznej ekspertów.

To właśnie kadra dydaktyczna jest najważniejszym komponentem programu MBA w WSH. Wykładowcy z najlepszej niemieckiej uczelni biznesowej (Leipzig Graduate School of Management) oraz wiodących ośrodków edukacyjnych z USA (m.in. American University, Kogood School of Business, Global Business School Network) wraz z praktykami biznesu – znającymi polski rynek i odnoszącymi sukcesy za granicą, stanowią gwarancję zdobycia najnowszej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze szeroko rozumianego zarządzania.

Na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej obowiązuje język angielski, tzn. że zarówno wykładowcy jak i uczestnicy komunikują się jedynie w tym języku. Wszystkie materiały dydaktyczne: case studies, prezentacje, prasa, bazy danych jak również dostępna literatura fachowa dostępne są wyłącznie w języku angielskim.

Wyższa Szkoła Handlowa jako pełnoprawny członek The Association to Advance Collegiate Schools of Business oraz CEEMAN w ramach programu MBA gwarantuje najwyższy poziom kształcenia i wtajemniczenia biznesowego.

Więcej na temat stażu na www.mba.handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane