Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polskie uczelnie biznesowe w europejskiej czołówce

W Polsce warto uczyć się biznesu, bo nasze uczelnie ekonomiczne znajdują się w europejskiej czołówce. Tak wynika z rankingu opublikowanego przez „Financial Times” w dniu 3 grudnia 2012 r. [b] Akademia Leona Koźmińskiego[/b] awansowała w nim na wysokie 37. miejsce (z 60. przed rokiem), zaś [b]Szkoła Główna Handlowa[/b] znalazła się na 76. miejscu.

Do prestiżowego zestawienia szkół biznesu „FT” przebiły się na razie tylko dwie warszawskie uczelnie. Ich absolwenci bez problemu znajdują pracę, a w dodatku zarabiają równie dobrze, jak absolwenci podobnych uczelni z Francji czy Hiszpanii. Według „FT” absolwenci Executive MBA z dyplomem ALK zarabiają 153 tys. dolarów rocznie, nieco powyżej średniej dla absolwentów takich studiów z 46 uczelni europejskich, dla których są dostępne dane o zarobkach ich absolwentów (148 tys. USD). Na największe dochody mogą liczyć absolwenci EMBA z London School of Economics (27. miejsce w rankingu „FT”) – 308 tys. dolarów rocznie. Osoby z dyplomem magistra zarządzania najlepszych uczelni europejskich zarabiają średnio ponad 50 tys. dolarów rocznie, zaś absolwenci tego kierunku z ALK - nieco powyżej tej średniej (51 tys.).

Ranking europejskich uczelni biznesowych „Financial Times” jest efektem połączenia wyników uzyskanych w kilku zestawieniach cząstkowych, w tym dla kierunków magisterskich z zarządzania, studiów MBA i EMBA oraz programów dla wyższej kadry menedżerskiej. W 2012 roku Akademia Leona Koźmińskiego znacząco awansowała we wszystkich rankingach „FT”, w których została sklasyfikowana. Jej program EMBA znalazł się na 21. miejscu, kierunek zarządzanie na 26., a finanse na 19. miejscu w Europie. Twórcy rankingu – oprócz zarobków i kariery absolwentów szkół biznesu – biorą pod uwagę zróżnicowanie kadry dydaktycznej i studentów, dorobek wykładowców i prestiż międzynarodowy uczelni.

- Obecność polskich szkół wyższych w międzynarodowych rankingach przyciąga cudzoziemców, którzy chcą studiować w naszym kraju – mówi prof. Witold T. Bielecki, rektor ALK. – W Akademii Leona Koźmińskiego uczy się blisko tysiąc obcokrajowców z 56 krajów, co stanowi niemal 30% wszystkich studentów stacjonarnych. Źródłem sukcesu jest angielskojęzyczny program bardzo wysoko oceniony pod względem jakości nie tylko przez Polską Komisję Akredytacyjną, ale też przez międzynarodowe komitety akredytacyjne EQUIS i AACSB.
Warszawa należy do największych studenckich stolic Europy. Jak podaje portal studyinwarsaw.pl, na prawie 2 mln mieszkańców przypada aż 270 tys. studentów, jednak są to głównie Polacy. Poziom umiędzynarodowienia studentów nie przekracza 1,5 proc. Tymczasem eksport edukacji stał się jednym z priorytetów rządu. Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego zainicjowała nawet akcję promocji polskich uczelni zagranicą pod nazwą „Ready, Study, Go! Poland”. Wysokie lokaty naszych uczelni biznesowych w rankingach „FT” dobrze się wpisują w te działania.

- Skończyłam studia licencjackie w Szwecji, ale zarządzanie na poziomie magisterskim studiuję w Warszawie. To miasto niesłychanie szybko się rozwija, działa tu dużo szwedzkich przedsiębiorstw – mówi Marushia Gislen, studentka ALK ze Szwecji, która przyznaje, że – podobnie jak wielu jej koleżanek i kolegów ze studiów – wybrała uczelnię kierując się jej wysoką pozycją w międzynarodowych rankingach.
Na świecie działa ponad 10 tys. uczelni biznesowych, które oferują podobny program kształcenia. Konkurencja między nimi jest ogromna. Listę najlepszych osiemdziesięciu szkół w Europie – według „Financial Times” – otwiera hiszpańska IE Business School, przed HEC Paris i London Business School. Wysoko plasują się międzynarodowe projekty, w których uczelnia europejska występuje z partnerem spoza Europy, jak np. francusko-singapurski INSEAD (4. miejsce) czy Alto University (Finlandia, Korea Płd., Singapur, 21. miejsce).
Liderem kształcenia biznesowego w Europie Środkowej i Wschodniej jest Akademia Leona Koźmińskiego (37. miejsce), która wyprzedza warszawską SGH znalazła się na 76. miejscu. (76. miejsce), praski Uniwersytet Ekonomiczny (78.) i Corvinus University z Budapesztu (79. pozycja).
Ranking uczelni biznesowych znajduje się pod adresem:

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2012 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane