Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polska w obliczu fali uchodźców.

Debata z udziałem prof. Andrzeja Zybertowicza w WSB w Dąbrowie Górniczej

Imigranci, fala uchodźców, zagrożenie terrorystyczne, kryzys tożsamości europejskiej – to słowa, które w ostatnich miesiącach nie schodzą z ust ekspertów, naukowców, dziennikarzy i zwykłych obywateli.

Co faktycznie kryje się za tymi terminami? Czy powinniśmy się czuć zagrożeni? Jak bronić się przed ewentualnym niebezpieczeństwem?

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza na debatę „Potencjalne i realne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wynikające z kryzysu imigracyjnego” z udziałem najważniejszych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2016 roku o godz. 11.00.

- Liczba uchodźców przebywających do Unii Europejskiej stawia przed krajami członkowskimi poważne wyzwania. Wiąże się to nie tylko z asymilacją tych grup, ale także z kwestiami bezpieczeństwa, wynikającymi z przenikania elementów ekstremistycznych. To jeden z ważniejszych tematów debaty publicznej ostatnich tygodni. Do rozmowy o przyczynach i możliwych skutkach kryzysu imigracyjnego zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z różnych dziedzin – mówi prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski, inicjator wydarzenia, kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ekspert Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Jednym z panelistów debaty będzie prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, doradca Prezydenta RP, który wielokrotnie zwracał uwagę na brak jedności i spójności w podejściu państw członkowskich w stosunku do imigrantów. - Już kilka lat temu słyszeliśmy z ust przywódców unijnych, że polityka „multikulti” poniosła klęskę. Jednak gdy doszło do wybuchu kryzysu imigracyjnego nie zrobiono nic. Szczególnie niejasny jest jeden problem. Na ile fala uchodźców, która trafiła do krajów Unii Europejskiej jest spontaniczna, a na ile kryją się za nią działania np. Rosji, która chciałaby w ten sposób zaatakować spójność europejską? – zastanawia się socjolog.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Paweł Soloch. Debata jest jednym z działań w ramach naukowego projektu badawczego, dotyczącego konotacji bezpieczeństwa i fali imigracji z Syrii i Iraku realizowanego w Uczelni. Spotkanie ma charakter otwarty. Debatę poprowadzi prof. dr hab. Adrian Siadkowski.

W debacie udział wezmą:

prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz - socjolog, doradca Prezydenta RP, doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kierownik Zakładu Interesów Grupowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski - kierownik Zakładu Studiów Strategicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy Instytutu Zachodniego w Poznaniu, ekspert Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ekspert ds. terroryzmu

prof. dr hab. Anna Potyrała - prawnik, politolog, ekspert w dziedzinie migracji i uchodźstwa. Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Karol Kujawa - Assistant Professor at the Department of Political Science and Public Administration, Onsekiz Mart University, Canakkale (Turcja)

dr Sayfeddine Mohamed - ekspert ds. migracji, Assistant Professor at the University of Gabes (Tunezja)

prof. dr hab. Adrian Siadkowski - Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ekspert Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane