Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennej edycji spotkań edukacyjnych w miastach: Tarnów - 13 XI 2014, Bochnia - 14 XI 2014, Mielec - 18 XI 2014, Dębica - 19 XI 2014, Przemyśl 20 XI 2014, Jarosław 21 XI 2014

Ekspozycje dla Wystawców udostępnione od godz. 7.00
Godziny zwiedzania ekspozycji: 9.00 - 13.00

• Tarnów - 13 XI 2014

I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie ul.Piłsudskiego 4

• Bochnia - 14 XI 2014

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni ul. Krakowska 20

• Mielec - 18 XI 2014

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu ul. Jagiellończyka 3

• Dębica - 19 XI 2014

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy ul. Ogrodowa 20

• Przemyśl 20 XI 2014

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu ul. Glazera 44

• Jarosław 21 XI 2014

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu ul. Św. Ducha 1

Wszystkie imprezy objęte są Honorowym Patronatem Prezydentów i Starostów miast goszczących Targi oraz Medialnym Patronatem Portalu pomaturze.pl

Stoiska wystawiennicze, przygotowywane są w halach sportowych, największych szkół ponadgimnazjalnych powyższych miast. Ścisła współpraca z samorządem jest gwarancją bardzo licznego udziału młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanej ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Termin Spotkań Edukacyjnych jest odpowiedzią na oczekiwania pedagogów i uczniów, dla których listopad to ostatni dzwonek aby dokonać zmian przedmiotów wybranych na maturę, tak aby zdawać te przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na Państwa uczelnie.

Przygotowywaną kampanię promującą Targi, kierujemy do młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich , a także mieszkańców miasta , zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia, jego pogłębieniem, czy aktualizacją już posiadanych kwalifikacji.

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez wystawienniczych zapewni liczne grono potencjalnych odbiorców Państwa oferty. Jest ono także gwarancją profesjonalnego przygotowania Targów od strony technicznej i organizacyjnej umożliwiając Państwu skupienie się na nawiązywaniu korzystnych kontaktów.

Licząc na Państwa udział w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych 2014, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami aplikacyjnymi na naszej stronie www.tetrix.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane