Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

PEDAGOGIKA W GLIWICACH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA

ZAPRASZAMY NA STUDIA I i II STOPNIA, STACJONARNE i NIESTACJONARNE!

Absolwent kierunku pedagogika zdobywa kompleksową wiedzę ogólno-pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia mechanizmów kształcenia, wychowania oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań współczesnej, dynamicznie rozwijającej się edukacji. Posiada wszechstronne kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, które pozwalają mu działać w różnych obszarach edukacyjnych.

Dzięki specjalistycznemu aparatu pojęciowemu i diagnostycznemu, absolwent jest rzetelnie przygotowany do podjęcia zawodu pedagoga. Jego uwrażliwienie humanistyczne oraz umiejętność refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość edukacyjną XXI wieku skutkuje przyjęciem postawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie. Dodatkowo, absolwent posiada biegłą znajomość języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala mu sprawnie posługiwać się nim w kontekście pracy pedagoga.

Zalety studiów w WSB

W ramach kierunku pedagogika na Wydziale w Gliwicach możesz studiować równolegle więcej niż jedną specjalność, zyskując jednocześnie wiedzę i cenny czas!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zapewnia najwyższą jakość kształcenia. Nasz zespół składa się z doświadczonych praktyków oraz specjalistów w dziedzinie edukacji, socjologii i psychologii. Dzięki temu, wybierając nasze studia dzienne lub zaoczne, zdobędziesz unikatową wiedzę, którą nie znajdziesz w żadnych podręcznikach.

Jako student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa masz możliwość skorzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). Rozumiemy, że życie bywa nieprzewidywalne – mogą pojawić się obowiązki zawodowe, sprawy rodzinne czy kłopoty zdrowotne. Dlatego z nami masz szansę studiować zdalnie, bez konieczności uczestnictwa w zajęciach stacjonarnie!

Masz szansę zdobywać doświadczenie i odbywać praktyki zawodowe w instytucjach współpracujących z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach, zakładach karnych itp.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów w WSB dopasowana jest to danej specjalności. W toku studiów zdobędziesz szczegółową wiedzę pedagogiczną oraz ogólną wiedzę z zakresu filozofii, socjologii i psychologii. Poznasz współczesne teorie dotyczące wychowania i nauczania, resocjalizacji, terapii pedagogicznej  oraz zasady funkcjonowania środowisk wychowawczych.

W planie studiów dla pedagogiki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa na Wydziale w Gliwicach znajdują się m. in. następujące przedmioty podstawowe i kierunkowe:

  • Socjologia wychowania;
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
  • Filozofia;
  • Historia myśli pedagogicznej;
  • Wybrane problemy kultury współczesnej;
  • Psychologia rozwojowa i osobowości.

SPECJALNOŚCI

na kierunku PEDAGOGIKA w Gliwicach

Studiując pedagogikę na śląskim wydziale masz możliwość wyboru  specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

EDYCJA 2023/2024

  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem
 

Powiązane artykuły

Mediacje – droga do poszukiwania wzajemnego zrozumienia

SZKOLENIA Z OBSZARU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO - 21.11.2023 r.

czytaj dalej

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gliwicach!

Z nieskrywaną dumą informujemy, że otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na poziomie studiów licencjackich o profilu praktycznym na Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane