Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Otwarcie Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w UM w Białymstoku

16 października 2014 r., godz. 12.00 nastąpi Otwarcie Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w ramach tygodnia mobilności europejskiej "Time to Move?". [b]Miejsce wydarzenia[/b]: Dział Projektów Pomocowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Prawe skrzydło Pałacu Branickich ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Eurodesk to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, wspierany finansowo i merytorycznie przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+ oraz Ministerstw: Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Misją Eurodesku jest gromadzenie, przetwarzanie oraz udzielanie informacji europejskiej w zakresie: programów, instytucji oraz źródeł finansowania projektów młodzieżowych. Działalność ta obejmuje szeroki zakres inicjatyw europejskich skierowanych do młodzieży, m.in. wolontariat, stypendia, wizyty studyjne, jak również edukacyjne i młodzieżowe programy grantowe, takie jak Erasmus+ .

Spotkanie jest organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem ANAWOJ – Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk Polska.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli: Koordynator Krajowego Punktu Eurodesk Polska oraz przedstawiciele środowisk młodzieżowych, w tym studenci, biorący aktywny udział w wymianach międzynarodowych oraz wolontariusze.
Wydarzenie jest częścią ogólnoeuropejskiej kampanii „Time to Move?” mającej na celu promocję działalności Eurodesk i międzynarodowej mobilności.

www.umb.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane