Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe dla nauczycieli

Studiuj ONLINE bez wychodzenia z domu!

Szkoła XXI wieku musi nadążać za zmieniającą się rzeczywistością, a nawet ją wyprzedzać, musi być nowoczesna i czerpać ze zdobyczy technologicznych. To istotny wymóg, zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemii COVID-19, która przeniosła lekcje do rzeczywistości wirtualnej. Wyzwania, jakie stoją przed edukacją, dotyczą przede wszystkim dyrektorów i nauczycieli tych placówek. 

Zmiany, jakie co pewien czas wprowadzane są w odniesieniu do standardów kształcenia i doskonalenia nauczycieli, mają na celu finalnie podniesienie poziomu i jakości nauczania w jednostkach oświatowych. Wzrost kwalifikacji kadr oświatowych przekłada się oczywiście na wzrost efektywności szkolnictwa. Dlatego tak ważne jest permanentne doskonalenie kwalifikacji przez nauczycieli, a także zdobywanie nowych kwalifikacji, umożliwiających stały rozwój. 

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Akademia WSB, proponując blisko 30 kierunków studiów podyplomowych kierowanych do pracowników oświaty i uwzględniając w ich programach istotne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 2 lat w kształceniu nauczycieli. Zakres merytoryczny studiów podyplomowych oraz godziny poszczególnych zajęć i praktyk odzwierciedlają nowe wymagania wprowadzone ustawą z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Niektórzy eksperci wskazują, że za kilka lat w szkole może już nie być miejsca dla tzw. „jednoprzedmiotowców”. Wszyscy muszą uczyć co najmniej dwóch przedmiotów, a najlepiej trzech. Stąd wśród cieszących się szczególną popularnością studiów podyplomowych w  Akademia WSB są te kierunki, które dają nowe kwalifikacje nauczycielom i umożliwiają im uczenie dodatkowych przedmiotów. 

Jednym z takich kierunków studiów podyplomowych jest Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne, którego celem jest opanowanie przez słuchaczy sprawności językowych na poziomie B2, wymaganym do przystąpienia do egzaminów: Pearson Test of English, Level3 lub First Certificate In English (FCE). Jeden ze wskazanych certyfikatów jest podstawą kwalifikacji uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim w klasach dwujęzycznych, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Powodzeniem cieszy się także kierunek Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne, który umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym absolwenci będą mogli pracować jako nauczyciel-bibliotekarz oraz jako wykwalifikowany pracownik bibliotek różnego typu. 

Niewątpliwym atutem studiów Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne oraz Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne jest ich formuła prowadzenia ONLINE.

Nowe uprawnienia zyskują także absolwenci kierunku Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne – są to kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III. Jednocześnie w ramach studiów słuchacze uzyskują bogaty zbiór materiałów, muzyki, choreografii i ćwiczeń, jak również uruchamiają w sobie ukryte pokłady kreatywności, potrzebne do tworzenia zajęć muzyczno-ruchowych.

Nowością w ramach studiów podyplomowych w  Akademia WSB jest kierunek: Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia, który stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu Integracji Sensorycznej w pracy z małymi dziećmi. Dzięki najnowszej wiedzy popartej badaniami naukowymi z całego świata słuchacze będą mogli promować profilaktykę i prewencję w zakresie opieki i stymulacji małych dzieci. Absolwenci tego kierunku będą stanowili jedyną grupę terapeutów w Polsce, którzy będą potrafili profesjonalnie i interdyscyplinarnie pracować z najmłodszą grupą dzieci, zarówno tą ze zdiagnozowanymi deficytami, jak i tą, będącą w obserwacji, we wspomaganiu. Kierunek ten adresowany jest również do fizjoterapeutów, logopedów, neurologopedów, lekarzy, terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologogów, położnych, pielęgniarek i innych osób pracujących z dziećmi do 3. roku życia.

Oprócz wspomnianych kierunków Uczelnia, w odpowiedzi na potrzeby słuchaczy, uruchomiła szereg kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty prowadzonych wyłącznie w formule ONLINE. Do kierunków tych należą m.in. Zarządzanie w oświacie, Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne czy Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne.

Zajęcia w ramach wymienionych kierunków rozpoczynają się już w marcu 2021 roku. Zapisz się już dziś: https://rekrutacja.wsb.edu.pl/kierunki-studiow-podyplomowych
 

Powiązane artykuły

18. Festiwal Nauki Akademii WSB

Czy ekologia jest modna, a moda ekologiczna? Jak sztuczna inteligencja może zmienić świat, co łączy jednorożce z Estonią i jak zbudować własny samochód wodorowy?

czytaj dalej

Doktorat Honoris Causa Akademii WSB dla prof. dr hab. inż. Michała Kleibera

W dniu 23 września 2021 r. o godz. 12.00 w Akademii WSB odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii WSB Panu Profesorowi Michałowi Kleiberowi.

czytaj dalej

Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

czytaj dalej

Poradnik maturzysty 2021

Matura to nie tylko wiedza z książek, notatek i filmików na YouTube. To przede wszystkim psychologiczne wyzwanie: wysiłek, który wymaga inspiracji i motywacji.

czytaj dalej

Międzynarodowe Targi Innowacji Społecznych w ramach projektu IN SITU

W dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 13:30 rozpoczynają się wirtualne Międzynarodowe Targi Innowacji Społecznych w ramach projektu IN SITU. To międzynarodowe wydarzenie poświęcone jest innowacjom społecznym, bardzo szeroko rozumianym, które mają potencjał do tego, by zmienić świat wokół nas na lepsze.

czytaj dalej

Pomnik - ławeczka z postacią Pani Barbary Pikiewicz

W westybulu Akademii WSB stanęła ławeczka - pomnik z postacią Pani Barbary Pikiewicz Założycielki i Kanclerza Akademii WSB.

czytaj dalej

Festiwal Nauki ONLINE w Dąbrowie Górniczej już w marcu!

7 dni, prawie 200 godzin, 80 inspirujących spotkań oraz 60 niezwykłych osobowości świata nauki – tak w skrócie zapowiada się 17. Festiwal Nauki Akademii WSB ONLINE.

czytaj dalej

WEŹ UDZIAŁ W TYGODNIU BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE

Akademia WSB zaprasza: 23-29 stycznia 2021 r.

czytaj dalej

Akademia WSB uzyskała – CEEMAN IQA Accreditation

Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej.

czytaj dalej

WEŹ UDZIAŁ W TYGODNIU BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ONLINE

Akademia WSB organizuje Tydzień Bezpłatnych Szkoleń (TBS) w nowej, bezpiecznej i wygodnej formule spotkań online. Już w dniach 1-7 czerwca będzie można zdobyć wiedzę z najbardziej aktualnych dziedzin i poszerzyć kompetencje, które wydają się dziś szczególnie istotne.

czytaj dalej

Studenci, tęsknimy za Wami!

Społeczności uczelniane, choć odizolowane dziś od siebie i funkcjonujące w trybie online, próbują odnaleźć się w nowych warunkach, spowodowanych epidemią wirusa i pokazują, jak bardzo są ze sobą zżyte. Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej udowodniła to właśnie w bardzo nietuzinkowy sposób.

czytaj dalej

OBRONA DOKTORATU ONLINE? Akademia WSB UDOWODNIŁA, ŻE TO MOŻLIWE!

Nauka i praca zdalna to czynności, które nikogo już dziś nie dziwią. Akademia WSB udowodniła właśnie, że nawet tak ważne wydarzenie, jakim jest obrona rozprawy doktorskiej – również jest możliwe bez wychodzenia z domu!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane