Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ONE SMALL STEP, czyli naucz się robić wielkie rzeczy

Bardzo często nasze najmniejsze pasje i aktywności mogą być pierwszym krokiem na drodze do tworzenia rzeczy wielkich. School of Form w Poznaniu zaprasza wszystkie szkoły średnie i wyższe do udziału w warsztatach kreatywności „ONE SMALL STEP”

Ich celem jest zainspirowanie młodych ludzi do odważnego i twórczego myślenia o swoim życiu, edukacji i karierze zawodowej oraz do tego, by tworzyli swoje przedsięwzięcia z dużym rozmachem intelektualnym i estetycznym. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia.

–Bardzo często, gdy mowa jest o warsztatach kreatywności, to pierwszym pytaniem, które się nasuwa, jest pytanie o to, czy młodych ludzi można rzeczywiście uczynić kreatywnymi? Pytanie to jest o tyle źle postawione, że młodych ludzi nie trzeba uczyć kreatywności. Oni już są kreatywni – mówi Jarosław Spychała, dyrektor operacyjny School of Form. – To, co trzeba uczynić, to zapobiec utracie tej kreatywności. A dzieje się tak dlatego, że w drylu edukacyjnym skupia się na zadaniach i obszarach, które interesują ucznia statystycznego, czyli takiego, który tak naprawdę nie istnieje. Wszystko inne pozostaje poza zainteresowaniem. Uczniów się nie słucha, gdy mówią o tym, co jest ponadstatystyczne i ponadśrednie. I właśnie nasze warsztaty, są też po to, by to zmienić – dodaje Spychała.

Stąd też wzięła się nazwa programu, będąca frazą z wypowiedzi Neila Armstronga, który 21 lipca 1969 r., stawiając stopę na księżycu powiedział: „To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. I w tym też właśnie duchu School of Form chce zwrócić uwagę samych uczniów na ich potencjał twórczy i uświadomić im, że często ich „małe” pasje i aktywności mogą być pierwszym krokiem na drodze do rzeczy wielkich.

Program warsztatów „ONE SMALL STEP” został przygotowany przez grupę międzynarodowych ekspertów z zakresu nauk humanistycznych i projektowych, m.in.: Lidewij Edelkoort, Zuzannę Skalską, Agnieszkę Jacobson-Cielecką, Oskara Ziętę czy Wojciecha Dziedzica. Warsztaty składają się z części wykładowych i praktycznych, w harmonijny sposób łącząc elementy nauk humanistycznych (socjologia, filozofia, antropologia, kulturoznawstwo) z kompetencjami dyscyplin projektowych (wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz).

Wzięcie udziału w programie wiąże się z korzyściami, które można przedstawić na dwóch płaszczyznach. Indywidualnej, ponieważ uczestnicy warsztatów poznają dynamikę procesu kreatywnego, dowiadują się jak generować dobre pomysły, nabywają umiejętności pracy projektowej, czyli w jaki sposób zamieniać pomysły na konkretne działania oraz uczą się techniki pracy zespołowej. Z drugiej strony, warsztaty dają też korzyści szkołom, ponieważ uczniowie tworzą na nich koncepcje promocji placówki z której pochodzą, a szkoła w przyszłości może wcielić je w życie. Plusem jest także uczestnictwo w elitarnym międzynarodowym programie rozwoju kreatywności oraz fakt, że nauczyciele partnerskiej szkoły mogą uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez School of Form.

Poniżej krótki opis przykładowego warsztatu

1. Dyskusja nad intuicyjnym, kulturowym i naukowym pojmowaniem kreatywności.
2. Warsztat detektywistyczny pt. „Porwanie samolotu”, czyli poznawanie dynamiki procesu kreatywnego.
3. Analiza wybranych strategii generowania nowych pomysłów w edukacji, kulturze i gospodarce.
4. Linearny i spiralny rozwój kultury na przykładzie figury superbohatera.
5. Analiza wybranych komunikacji społecznych w poszukiwaniu pierwiastka kreatywnego.
6. Warsztat LEGO-LOGOS – analiza filozoficznego tekstu poprzez budowanie konstrukcji z klocków.

Warsztaty kreatywności „ONE SMALL STEP”, adresowane są do licealistów i studentów.
Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się szkoły średnie i wyższe. Warsztaty organizowane są zarówno w placówkach partnerów, to jest w liceach i uczelniach, jak i w centrali projektu tj. w School of Form w Poznaniu. Udział w programie jest bezpłatny. Liczba partnerów jest ograniczona. Zgłoszenia do I edycji można przesyłać do dnia 30 kwietnia 2014 r. na adres eborowiak@sof.edu.pl .

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.sof.edu.pl

www.sof.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane