Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

O doświadczeniu, dialogu i partnerstwie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

[b]Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom uda się nam wypracować rozwiązania, które posłużą do realizacji projektów o charakterze ponadnarodowym, europejskim – tymi słowami powitała uczestników seminarium „Doświadczenie – Dialog – Partnerstwo” Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, kierowniczka projektu „Współpraca instytucjonalna na rzecz sukcesu młodzieży – dobre praktyki partnera niemieckiego”.[/b]

Seminarium zorganizowane zostało 9 czerwca 2011 r. w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, partnera projektu, który realizowany jest przez Fundację Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”. Oprócz przedstawicieli dolnośląskich instytucji rynku pracy oraz starostw z powiatów oleśnickiego i milickiego, w spotkaniu uczestniczył partner ponadnarodowy projektu - Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH. Jego przedstawiciel, koordynator ds. projektów międzynarodowych Matthias Hirschmann omówił doświadczenia niemieckie w zakresie wdrażania międzynarodowych projektów społecznych oraz współpracy w sieci. – Bardzo ważne jest, aby w ramach organizowania miejsc pracy firmy weszły we współpracę z lokalnymi władzami, placówkami kształcenia zawodowego oraz ośrodkami wiedzy, takimi jak uczelnie, jak też wykorzystały wsparcie ze strony organizacji pozarządowych. W znacznym stopniu podnosi to skuteczność projektów realizowanych na rynku pracy – dodał Matthias Hirschmann.

Tematykę doświadczeń na rynku niemieckim rozwinęła Barbara Salden z Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH, kierownik projektu MIRIAM, wskazując przede wszystkim na rolę międzynarodowych praktyk w procesie zdobywania doświadczenia przydatnego na rynku pracy. Dlatego też prelekcję uzupełnił film dokumentujący miesięczny pobyt grupy młodzieży niemieckiej we Francji i proces zdobywania przez nich doświadczenia w ramach projektu MIRIAM.

Merytoryczne wsparcie dyskusji zapewniła prelekcja Moniki Siurdyban, dyrektor Biura Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dotycząca uczenia się w kontekście doświadczeń. – Niezwykle istotnym czynnikiem w procesie szkolenia jest poznanie cech danej osoby, jej atutów, zainteresowań. Jeśli potrafimy dotrzeć do każdego uczestnika projektu, wzmacniamy jego motywację. To m.in. czyni z niego osobę poszukiwaną na rynku pracy – mówiła Monika Siurdyban, opierając się na przykładach projektów realizowanych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Spotkanie zakończyła dyskusja poprelekcyjna, podczas której uczestnicy seminarium wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi poszczególnych wystąpień.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”
ul. A. Kmicica 56, 54-514 Wrocław
tel. 71 349 73 15
e-mail: wspolpraca@fundacja-faveo.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane