Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowość w Olsztyńskiej Szkole Wyższej: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają możliwość zdobycia wszechstronnej i poszerzonej wiedzy zawodowej w w zakresie rozumienia kształcenia, wychowania, znajomości procesów zachodzących we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami, popartymi praktykami zawodowymi.

Rodzaj studiów: jednolite magisterskie  – 10 semestrów
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Absolwent posiada niezbędne kompetencje i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie w sytuacjach wymagających profesjonalnego przygotowania do pracy z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami. Posiada umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz wrażliwość na problemy społeczne; jest otwarty na rozwiązania alternatywne, pomocniczość, gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent rozumiejąc potrzebę kształcenia przez całe życie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Potrafi działać i myśleć w sposób aktywny, samodzielny, rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje nauczyciela wczesnej edukacji i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.
 

Powiązane artykuły

Zostań instruktorem jazdy konnej Polskiego Związku Jeździectwa

WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia nauczycielskie – czeka tu wiele ciekawych modułów, które pozwolą Ci realizować Twoje pasje, a może odnajdziesz nowe?

czytaj dalej

Olsztyńska Szkoła Wyższa ZAPRASZA

Studia podyplomowe 2021/2022

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane