Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowoczesna siedziba WSH

Przestronne, naszpikowane nowoczesnym sprzętem sale i multimedialne laboratoria komputerowe, aula wykładowo - konferencyjna na ponad 300 osób, kawiarnia internetowa i specjalna "strefa studenta" to tylko część wyposażenia nowego gmachu Wyższej Szkoły Handlowej, który już od października 2010 roku przyjmie swoich studentów.

Specjalnie dla komfortu i wygody studiowania, powstaje jeden z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych we Wrocławiu. Na edukacyjnej mapie miasta i całego Dolnego Ślą-ska przybędzie bardzo ważny punkt - nowy budynek Wyższej Szkoły Handlowej. Zaprojektowany przez architektów renomowanej wrocławskiej pracowni Miller i Partnerzy będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych oraz spełniający najnowsze europejskie wymogi. Oprócz dogodnej lokalizacji - przy ul. Ostrowskiego 22 u zbiegu głównych arterii komunikacyjnych Wrocławia, za nową siedzibą przemawia także jej wielkość oraz możliwości adaptacyjne.

Nowoczesna i z duchem – nowa siedziba Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu to:
• Doskonała lokalizacja u zbiegu ul. Hallera i Grabiszyńskiej;
• Całkowite przystosowanie dla osób niepełnosprawnych;
• Nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe i multimedialne laboratoria komputerowe;
• Innowacyjna aula wykładowo-konferencyjna na ponad 300 osób;
• Specjalna strefa studenta – stołówka, bar z ogródkiem, pokoje samorządu i kół naukowych;
• Multimedialna biblioteka z czytelnią;
• Parking tylko dla studentów i pracowników;
• Oraz olbrzymi teren zielony do wypoczynku na przerwach
• Akademik dla studentów spoza Wrocławia oraz z zagranicy wraz z obiektami rekreacyjno-sportowymi w dalszym etapie inwestycji.

Więcej Informacji na stronie www.handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane