Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

NOWE KIERUNKI STUDIÓW NA POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ

PLANOWANE KIERUNKI STUDIÓW W ROKU 2022/2023


Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego


na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim trwające 7 semestrów realizowane w systemie stacjonarnym.

Celem tych studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, do pracy  w sektorach gospodarki wytwarzających dużą ilość odpadów, w tym dla przemysłu wydobywczego, energetyki, budownictwa oraz przemysłu przetwórczego  i chemicznego, a także w dedykowanych firmach zajmujących się odbiorem, selekcją oraz przetwarzaniem odpadów w produkty rynkowe. 

Student kierunku inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zamykania obiegu produktów, surowców i materiałów, redukcji ilości odpadów, szeroko rozumianego gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi oraz planowania proekologicznych rozwiązań technologicznych. Nabędzie również umiejętności wykorzystywania odpowiednich technologii inżynierskich pozwalających na tworzenie produktów z odpadów oraz neutralizację substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. 

Głównymi firmami/przedsiębiorstwami wspierającymi kierunek nauczania są: Veolia, POLSKA UNIA Ubocznych Produktów Spalania, EKO-ZEC, PGE, Tauron, Grupa Ekotech, PCC Rokita. Konsultacje z przedstawicielami przemysłu wskazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, posiadające wiedzę  z zakresu GOZ, co wskazuje,  że absolwenci powinni bez trudu znaleźć zatrudnienie na bardzo wymagającym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. 


Odnawialne źródła energii (OZE)


to nowy kierunek stworzony przez Wydział Infrastruktury i Środowiska PCz, jednostek samorządu terytorialnego i firm z branży, tzw. energetyki odnawialnej – m.in.: EcoTeam, Inergis, Energa OZE SA, UM Częstochowa, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, WindHunter_Academy, Global Wind Service Poland, czy też Fortum Power and Heat Polska. Jak wynika z analizy rynku absolwenci kierunku są poszukiwani w gospodarce, zwłaszcza w obszarze projektowania, montażu i eksploatacji instalacji PV, technologii wodorowych, pomp ciepła, urządzeń grzewczo-wentylacyjnych oraz turbin wiatrowych. 

Kierunek odnawialne źródła energii oferuje studia inżynierskie 7 semestralne o profilu ogólnoakademickim, które realizowane będą w systemie stacjonarnym. Aktualne trendy rozwojowe w szeroko rozumianej energetyce oraz rosnące zużycie energii elektrycznej i kwestie klimatyczne, wymuszające ograniczenie zużycie węgla w energetyce świadczą z pewnością o potencjale kształcenia oraz rozwoju technologii OZE nie tylko w Unii Europejskiej, ale również na świecie, gdzie z pewnością należy oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na inżynierów z tej branży, którzy po ukończeniu studiów mogą prowadzić własne firmy, lub liczyć na zatrudnienie w wielu działach gospodarki (m.in. energetyka, ochrona środowiska, wytwarzanie ciepła i chłodu) i w jednostkach samorządowych (gospodarka odpadami, ciepłem, ograniczenia niskiej emisji itp.).

Po zakończeniu studiów absolwent kierunku posiadał będzie wiedzę w zakresie wytwarzania oraz magazynowania i wykorzystania różnych źródeł energii z uwzględnieniem aspektów klimatyczno-środowiskowych i prawnych, a także potencjalnych perspektyw rozwojowych szeroko rozumianej branży OZE. Absolwent posiądzie także wiedzę praktyczną w zakresie podstaw modelowania oraz eksploatacji systemów wykorzystujących źródła odnawialne, co umożliwią m.in. zajęcia laboratoryjne i projektowe.


Architektura krajobrazu


to wspólna inicjatywa Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz Wydziału Budownictwa. Architektura krajobrazu to interdyscyplinarny kierunek łączący w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie umiejętności projektowania i zarządzania przestrzenią naturalną i kulturową. Program studiów obejmuje takie przedmioty jak m.in.: projektowanie obiektów architektury krajobrazu, rysunek, historia sztuki, matematyka, geometria wykreślna, budowa obiektów architektury krajobrazu, dendrologia, ekologia, budownictwo, instalacje, materiałoznawstwo oraz techniki komputerowe w projektowaniu. Studenci tego kierunku nauczą się również, jak zarządzać terenami zieleni i czynić je funkcjonalnymi oraz estetycznymi. 

Architektura krajobrazu to studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim trwające 7 semestrów realizowane w systemie stacjonarnym. Studia na kierunku Architektura Krajobrazu przygotowują do projektowania, budowy, zarządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Miejscem zatrudnienia absolwenta kierunku Architektura Krajobrazu mogą być placówki administracji rządowej i samorządowej, ośrodki badawczo-rozwojowe, własne biura projektowe i wykonawcze. 

Po zakończeniu studiów absolwent kierunku architektura krajobrazu na podstawie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, będzie przygotowany do kształtowania krajobrazu w skali regionu (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary prawnie chronione), w skali miejscowej (ochrona i rewitalizacja historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych), w skali krajobrazu miejskiego i otwartego (otoczenie budowli inżynierskich, obiektów turystycznych i sportowych itp.). 

Duża liczba zajęć praktycznych powoduje, że absolwent będzie posiadał także umiejętność klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
 

Powiązane artykuły

Politechnika Częstochowska serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty

18 kwietnia 2024 r. w godzinach od 10 do 14

czytaj dalej

Z Politechniką Częstochowską do matury!

W nadchodzącym roku akademickim, kolejny już raz, zapraszamy Uczniów ostatnich klas szkół średnich do wspólnej powtórki i usystematyzowania wiedzy przed tak ważnym egzaminem maturalnym.

czytaj dalej

Politechnika Częstochowska zaprasza na studia!

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem studiów i poszukujesz Uczelni, która spełni Twoje wymagania oraz jednocześnie pomoże osiągnąć zawodowy sukces – to dobrze trafiłeś!

czytaj dalej

Politechnika Częstochowska zaprasza na DZIEŃ OTWARTY 13 kwietnia 2023 r.

Politechnika Częstochowska otwiera się dla Was! To niepowtarzalna okazja zwiedzenia laboratoriów wydziałowych i uczestnictwa w wykładach przygotowanych dla młodzieży szkół średnich, która w najbliższym czasie podejmować będzie decyzję o wyborze kierunków studiów.

czytaj dalej

Politechnika Częstochowska otwiera się dla Was!

Po wielu przedsięwzięciach organizowanych w murach naszej Uczelni proponujemy udział w imprezie plenerowej zlokalizowanej w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu Jury Krakowsko-Częstochowskiej 13 maja 2022 w godz. 9.00-14.00

czytaj dalej

Dni Otwarte Politechniki Częstochowskiej 7-11.03.2022

Wybierasz studia? Chcesz zostać inżynierem, a może magistrem? Bez obaw, pomożemy Ci! U nas znajdziesz 6 wydziałów i ponad 30 kierunków studiów, dzięki którym masz szansę zostać specjalistą swojej branży!

czytaj dalej

SKOK W GÓRĘ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

W najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Politechnika Częstochowska zajmuje mocne 11 miejsce wśród 22 uczelni technicznych w Polsce.

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

29.04.2021 r. START GODZ.11.00

czytaj dalej

KURSY ONLINE DLA MATURZYSTÓW!

Politechnika Częstochowska zaprasza uczniów klas maturalnych do uczestnictwa w bezpłatnych kursach przygotowujących do matury online z biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz matematyki.

czytaj dalej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

zaprasza NA STUDIA w roku akademickim 2020/2021

czytaj dalej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

REKRUTACJA ZACZYNA SIĘ OD 28.01.2019

czytaj dalej

Łazik z Politechniki Częstochowskiej najlepszy na świecie!

W dniach 31 maja-2 czerwca br. na pustyni w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych odbył się największy i najbardziej prestiżowy konkurs łazików marsjańskich University Rover Challenge 2018.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane