Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

NAUKA O POLICJI - studia I stopnia W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku NAUKA O POLICJI w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymają szansę rozwoju zawodowego, będą funkcjonować w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym oraz uzyskają możliwość wyboru pionu służby adekwatnego do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji.Cele kształcenia i kompetencje, które uzyskają absolwenci, będą odnosić się do wiedzy, postaw oraz umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, języków obcych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych.

Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie — na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

WAŻNE LINKI
 

Powiązane artykuły

ZOSTAŃ POLICJANTEM

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia?

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie