Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

NAJLEPSZA PSYCHOLOGIA NA ŚLĄSKU

Wydział Zamiejscowy w Katowicach jedynym wydziałem psychologii w województwie Śląskim z kategorią A.

UNIWERSYTET SWPS WIODĄCYM OŚRODKIEM NAUKOWYM

Po raz kolejny kompleksowa ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdziła silną pozycję naszej uczelni. Kategorią A, oznaczającą przynależność do najlepszych ośrodków badawczych w Polsce, wyróżniono Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie oraz wszystkie wydziały zamiejscowe: w Sopocie, Katowicach, Poznaniu. Nasz uniwersytet znalazł się w ścisłej elicie polskiej nauki, do której zalicza się zaledwie 5 proc. jednostek w kraju wyróżnionych kategorią A+. W grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu społecznym tylko 3 jednostki otrzymały najwyższą ocenę, w tym II Wydział Psychologii we Wrocławiu i warszawski Wydział Psychologii.

WIZYTÓWKA POLSKIEJ NAUKI – PRESTIŻOWA KATEGORIA A+

Na 993 ośrodki badawcze zaledwie 47 otrzymało prestiżową kategorią A+. II Wydział Psychologii we Wrocławiu potwierdził swoją silną pozycję z 2013 r. – nadal jest najlepszą jednostką w kraju prowadzącym badania w obszarze nauk społecznych. Do tego elitarnego grona, będącego wizytówką polskiej nauki, dołączył w tym roku warszawski Wydział Psychologii.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), odpowiedzialny za ocenę parametryczną, docenił wybitne osiągnięcia naukowe i twórcze w obydwu ośrodkach, wysoką jakość badań naukowych, publikacje w renomowanych czasopismach naukowych w Polsce i na świecie, aktywność pracowników naukowo-badawczych zdobywających krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

W podsumowaniu tegorocznej oceny Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, odwołał się do wyników parametryzacji z 2013 r.: "Wyraźnie wzrosła liczba jednostek z najwyższą kategorią: A+. Jest coraz większa część środowiska naukowego, która dorównuje standardom światowym".

CZTERY WYDZIAŁY WŚRÓD NAJLEPSZYCH OŚRODKÓW W KRAJU

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych wysoką kategorię A przyznano 84 ośrodkom naukowym. Kategoria A oznacza pozytywną ocenę m.in. potencjału naukowego oraz publikacji w prestiżowych pismach. Tym bardziej więc cieszy, że każdy z wydziałów zamiejscowych spełnia podane kryteria i plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych ośrodków naukowych w kraju. 

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych w grupie nauk humanistyczno-społecznych o profilu filologicznym otrzymał kategorię A jako jedyna jednostka pochodząca z uczelni niepublicznej. Wydział Prawa otrzymał kategorię B.

Przyznane kategorie to ważny miernik sukcesów badawczych. Od nich zależy także wysokość finansowania danej jednostki naukowej.
 

Powiązane artykuły

KATOWICKIE KÓŁKO PSYCHOLOGICZNE

Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia psychologiczne, skierowane dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie