Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nagroda Miasta Poznania za wyróżniające się prace doktorskie i magisterskie

Na autorów i autorki trzech najlepszych prac doktorskich czekają równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł, a na autorów i autorki trzech najlepszych prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł.

Miasto Poznań organizuje XV edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".

Celem konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w poznańskich placówkach naukowych jest zaangażowanie młodych talentów na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace powstałe we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Poznania, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada 2018 roku. 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem

http://www.poznan.pl/mim/studia/nagrody-miasta-poznania-za-wyrozniajaca-sie-prace-magisterska-i-doktorska,p,181.html 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane