Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Mediacje – droga do poszukiwania wzajemnego zrozumienia

SZKOLENIA Z OBSZARU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO - 21.11.2023 r.

Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do szkolenia).

Praktyczne warsztaty wprowadzające do mediacji.

O mediacji jako procedurze wspierającej rozwiązywanie konfliktów oraz sposobie na budowanie wzajemnego zrozumienia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą mediacji, jej zasadami oraz schematem postępowania mediacyjnego. Uczestnicy będą mieli możliwość analizy fragmentów mediacji (zarówno na bazie case study, jak i w toku analizy fragmentów filmowych) pod kątem wskazań i przeciwwskazań do mediacji, a także technik i narzędzi pracy mediacyjnej. Celem warsztatów będzie wskazanie na kluczowe znaczenie technik wspierających wzajemne zrozumienie perspektyw i stanowisk stron konfliktu. Uczestnicy będą mogli poznać elementy pracy mediacyjnej przydatne na gruncie konfliktów w różnych obszarach (szkoła, miejsce pracy, dom, rodzina, środowisko rówieśnicze, związek)


Program szkolenia:

MEDIACJE – CZYM SĄ A CZYM NIE SĄ MEDIACJE? (60 min.)

  • Mediacje – istota
  • Zasady mediacji
  • Przebieg mediacji

KOMUNIKACJA W MEDIACJI (60 min.)

  • Komunikacja w sytuacji konfliktowej
  • Techniki mediacyjnej pracy – komunikacja

POSZUKIWANIE WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA W MEDIACJI (120 min.)

  • Techniki i narzędzia
  • Praktyka mediacyjna – blaski i cienie
  • Sesja pytań i odpowiedzi
Metody pracy:
- case study, analiza filmu
- burza mózgów, padlet
- trening metod i narzędzi
- dyskusja 

Powiązane artykuły

PEDAGOGIKA W GLIWICACH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA

ZAPRASZAMY NA STUDIA I i II STOPNIA, STACJONARNE i NIESTACJONARNE!

czytaj dalej

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gliwicach!

Z nieskrywaną dumą informujemy, że otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na poziomie studiów licencjackich o profilu praktycznym na Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane