Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lekarski Egzamin Końcowy – studenci Uczelni Łazarskiego osiągnęli drugi najlepszy wynik w Polsce

Wszyscy zdali, osiągając wysokie wyniki – średnio 166,17 punktów, co dało uczelni drugie miejsce w Polsce.

W sesji wiosennej 2023 do Lekarskiego Egzaminu Końcowego po raz pierwszy przystąpili studenci ostatniego, szóstego roku kierunku lekarskiego Uczelni Łazarskiego

Studenci Uczelni Łazarskiego, którzy zdali LEK, tytuł lekarza medycyny otrzymają w czerwcu po zakończeniu ostatniej sesji egzaminacyjnej, a tym samym sześcioletnich studiów. Do egzaminu w sesji wiosennej przystąpiła prawie jedna trzecia roku. Pozostali studenci planują zdawać LEK we wrześniu. 

Taki wynik naszych studentów to dla nas powód do dumy. To efekt ich ciężkiej pracy, wytrwałosci i chęci zdobywania wiedzy, ale także dowód na to, że na Uczelni Łazarskiego stworzyliśmy warunki do prowadzenia kształcenia medycznego na bardzo wysokim poziomie – powiedział  dr hab. Paweł Olszewski, dziekan Wydziału Medycznego.


Wiedza i praktyka


Na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego stworzyliśmy taki program nauczania, który poza niezbędną przyszłym lekarzom wiedzą teoretyczną umożliwia także zdobywanie umiejętności praktycznych. Duży nacisk kładziemy na to, by nasi studenci już w czasie studiów mieli okazję odnosić wiedzę teoretyczną do konkretnych sytuacji klinicznych – dodaje dr Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, prodziekan ds. studentów. 

Uczelnia dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym: Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych - składającym się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny i Pracowni Nauk Morfologicznych i Centrum Symulacji Medycznych. Kształcenie kliniczne odbywa się w 38 placówkach medycznych na terenie Warszawy i jej okolic. 

Centrum Symulacji Medycznych Uczelni Łazarskiego składa się z kilku pracowni, w tym pracowni symulacji wysokiej wierności (SOR, sala intensywnej terapii, karetka). Umożliwia studentom doświadczanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznej. Uzupełnieniem symulacji są zajęcia z pacjentem standaryzowanym, które umożliwiają rozwijanie umiejętności miękkich, naukę zbierania wywiadu czy też przeprowadzania badania fizykalnego.

W ramach nauk podstawowych i przedklinicznych program niektórych przedmiotów (np. embriologii, cytofizjologii), mających liczne odniesienia praktyczne został rozbudowany w porównaniu z formalnymi wymogami ich nauczania. Zaliczenia tych przedmiotów odbywają się na prawach oddzielnych egzaminów. Osoby prowadzące wykłady, seminaria i ćwiczenia podkreślają i zwracają uwagę studentów na aspekty kliniczne przerabianych zagadnień. Stanowi to element „pionowej integracji i korelacji” przedmiotów podstawowych z przedmiotami klinicznymi. Nowoczesny i rozbudowany sprzęt służący do praktycznych zajęć dydaktycznych, np. mikroskopy wyposażone w kamery połączone z monitorami, pozwalają na pracę z indywidualnymi osobami. Studenci przy każdym z takich zestawów pracują, w zależności od przedmiotu, pojedynczo lub w zespołach dwuosobowych – mówi dr n. med. Marek Kujawa, Kierownik Zakładu Histologii i Embriologii.


Relacja uczeń-mistrz


Kolejnym elementem wyróżniającym Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego spośród innych uczelni medycznych jest indywidualizacja procesu nauczania. Zajęcia kliniczne na III, IV i V roku prowadzone są w cztero- lub pięcioosobowych grupach, a kształcenie na VI roku studiów realizowane jest w grupach dwu lub trzy osobowych.. 

Kształcenie studentów w małych grupach klinicznych przywraca relację uczeń-mistrz, która we współczesnym szkolnictwie wyższym zanika. Na naszej uczelni bardzo dbamy nie tylko o to, by zapewnić wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, lecz także by stworzyć dogodne warunki do skutecznego przekazywania wiedzy naszym studentom. Taka forma kształcenia umożliwia także kształtowanie postaw etycznych przyszłych lekarzy. Nasi wykładowcy to doświadczeni specjaliści i praktycy z wieloletnim stażem w najlepszych szpitalach oraz przychodniach, którzy potrafią i chcą dzielić się swoją wiedzą – uzupełnia lek. Michał Sutkowski, prodziekan ds. rozwoju. 

Na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego prowadzone są dwa kierunki studiów – lekarski i pielęgniarstwo.
 

Powiązane artykuły

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ZAPRASZA

POZNAJ OFERTĘ EDUKACYJNĄ 2024

czytaj dalej

Dzień Otwarty Uczelni Łazarskiego 8 lipca 2023 r.

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów, ale nie wiesz jaki kierunek wybrać?

czytaj dalej

Uczelnia Łazarskiego otrzymała najwyższą kategorię naukową A+

w dyscyplinie nauki prawne

czytaj dalej

Uczelnia Łazarskiego startuje z Lazarski University of Technology

Lazarski University of Technology (LUT) to nowoczesny ekosystem edukacyjny łączący dziedzictwo akademickie Uczelni Łazarskiego z praktycznym doświadczeniem w obszarach takich jak marketing, sztuczna inteligencja, zarządzanie projektami, IT oraz sprzedaż.

czytaj dalej

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

czytaj dalej

Dzień otwarty Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego - 22 maja 2022 r.

Zastanawiasz się nad podjęciem studiów na kierunku lekarskim lub pielęgniarstwie? Chcesz zobaczyć, w jakich warunkach zdobywają wiedzę i umiejętności nasi studenci? A może masz pytania dotyczące procesu rekrutacji?

czytaj dalej

Rekrutacja na kierunek lekarski na Uczelni Łazarskiego zakończona

Uczelnie kształcące w Polsce przyszłych lekarzy na brak kandydatów na studia nie narzekają. Z danych rekrutacyjnych wynika, że medycyna jest wciąż w czołówce najbardziej obleganych kierunków studiów na polskich uczelniach.

czytaj dalej

Microsoft Copilot, czyli jak AI zmieni codzienny workflow w Microsoft 365

Microsoft Copilot to innowacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które zmienia sposób, w jaki firmy na całym świecie realizują swoje zadania w ramach pakietu Microsoft 365. Według raportu Microsoft "The Future of Work", aż 70% wczesnych użytkowników Copilot zgłasza wzrost produktywności, a 68% odnotowuje znaczącą poprawę jakości swojej pracy. Warto bliżej przyjrzeć się temu narzędziu i zrozumieć, jak działa oraz jakie korzyści może przynieść wdrożenie go do w firmie.

czytaj dalej

Wydział Medyczny na Uczelni Łazarskiego

najwyższa liga krajowa

czytaj dalej

Dzień Otwarty na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego

16 czerwca zapraszamy wszystkich zainteresowanych kierunkiem lekarskim na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. W towarzystwie studentów-przewodników będziecie mogli zobaczyć, gdzie odbywają się zajęcia. Dowiecie się, jak wygląda studiowanie i będziecie mieli okazję porozmawiać z kadrą dydaktyczną.

czytaj dalej

Łazarski na XXI Festiwalu Nauki

Co Polacy mają wspólnego z dinozaurami, czy coś Ci grozi za zorganizowanie imprezy na Facebooku, jak choroby oczu artystów wpływały na ich twórczość? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te oraz inne interesujące pytania, zapraszamy na Festiwal Nauki do Uczelni Łazarskiego. Spotkania odbędą się w dniach 25-29 września br.

czytaj dalej

„Festiwal rozwoju kariery”

Już 9 września 2017 r. odbędzie się II edycja „Festiwalu rozwoju kariery” – wyjątkowego dnia otwartego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Uczestników wydarzenia czeka dzień pełen inspirujących spotkań z ekspertami studiów podyplomowych Uczelni, którzy wygłoszą interesujące wykłady.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane