Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Konkurs o Stypendium Miasta Poznania wystartował !!!

[b]Miasto Poznań[/b] po raz kolejny zachęca najzdolniejszych maturzystów do podjęcia studiów na poznańskich uczelniach. Laureaci i finaliści wybranych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy zadeklarują chęć podjęcia studiów w [b]Poznaniu[/b], mogą wziąć udział w konkursie o [i]Stypendium Miasta Poznania[/i]. Stypendyści zostaną ambasadorami marki [i]„Akademicki i naukowy Poznań”[/i], a przez pierwszy rok studiów otrzymają comiesięczne stypendium w wysokości ponad 1000 zł.

Do tej pory w czterech edycjach konkursu ze stypendium skorzystało ponad 100 osób.

Wnioski o stypendium można składać do 20 czerwca 2012 r. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania.

W skład Rady opiniującej wnioski o stypendium, której przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Legocki z PAN, wchodzą czołowi przedstawiciele poznańskiego środowiska akademickiego, reprezentujący różne dziedziny naukowe.

Szczegóły na stronie http://www.poznan.pl/studia 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane