Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE MEBLI

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ZAPRASZA NA STUDIA

STUDIA PODYPLOMOWE 


Czas trwania studiów: studia realizowane są w systemie niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zjazdy odbywać  się będą w soboty i niedziele, raz na dwa tygodnie. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń.


Budowanie przemysłu meblarskiego opartego na wiedzy wymaga nowoczesnego szkolenia studentów i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników tej branży w zakresie wykorzystywania środków informatycznych w procesach: projektowych, technologicznych i produkcyjnych.


Cel studiów: nabycie przez Słuchaczy umiejętności projektowania i symulacji wytwarzania mebli w komputerowo zintegrowanym systemie zarządzania: trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w parametrycznym środowisku CAD, tworzenia programów dla 3,4 i 5-cio osiowych obrabiarek CNC w środowisku CAM zintegrowanym z środowiskiem CAD, wytrzymałościowego projektowania mebli, planowania produkcji i sterowania procesem produkcyjnym w systemie ERP, oraz projektowania i prowadzenia wdrożeń.


Słuchacz studium zostanie także przygotowany do:

  • roli aktywnego partnera w interdyscyplinarnych zespołach projektantów mebli,
  • funkcji lidera zespołu wdrażającego zintegrowane systemy informatyczne,
  • zarządzania procesem produkcji w fabrykach mebli przy pomocy systemów informatycznych,
  • samodzielnego sporządzania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej dla potrzeb producentów mebli,
  • łatwego i kreatywnego projektowania mebli z uwzględnieniem wymagań wytrzymałościowych i bezpieczeństwa użytkowania,
  • praktycznego stosowania nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach biur konstrukcyjno-technologicznych i w produkcji.

więcej...
 

Powiązane artykuły

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Studia podyplomowe to doskonały sposób na uzupełnienie swojej wiedzy i umiejętności. Przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem co najmniej pierwszego stopnia.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie