Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kapitał ludzki jest najważniejszy! Konferencja WSH i DIG

Jak zarządzać zasobami ludzkimi? Jakie wyzwania stoją dziś przed menedżerami przy zarządzaniu personelem? Dlaczego kapitał ludzki w przedsiębiorstwie jest tak ważny?

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu wraz z Dolnośląską Izbą Gospodarczą zapraszają na III Konferencję nt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec współczesnych i przyszłych wyzwań społeczno - gospodarczo - technologicznych”. Konferencja odbędzie się 30 września 2010 w Hotelu Sofitel we Wrocławiu.
W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane między innymi wyniki najnowszych badań dotyczących zmian w zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi oraz współczesnych i przyszłych wyzwań społeczno-gospodarczo-technologicznych dla Polski i Dolnego Śląska 2010-2020.
Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Edukacji Narodowej Lila Jaroń, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Prorektor WSH dr inż. Zbigniew Sebastian.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają trzy publikacje „Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, „Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie roku 2020” oraz „Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy”.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Pełny program, informacje na temat projektu* oraz karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie: www.projekt.handlowa.eu

*Projekt „Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku”, realizowany jest ze środków EFS oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane