Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jak szkoły na Mazowszu dbają o jakość powietrza

Czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci – czy te dwie kwestie idą ze sobą w parze? Wszystko wskazuje na to, że tak. Potwierdzają to międzynarodowe i krajowe wyniki badań oraz pilotażowe pomiary przeprowadzone w woj. mazowieckim przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Projekt Ulica szkolna  jest realizowany w pięciu wybranych mazowieckich szkołach w Legionowie, Płońsku, Nowym Dworze Mazowieckim, Wawrze i Piastowie. W ramach projektu wokół szkół monitorowane są gęstość i rodzaje ruchu drogowego oraz zanieczyszczenia powietrza z nimi związane.

Czy to, jak docieramy do szkoły ma znaczenie dla dzieci i nauczycieli? Wyniki badań wskazują, że poziom zanieczyszczeń powietrza wpływa bezpośrednio na koncentrację i zdolności poznawcze dzieci, a długofalowo na obniżenie odporności, choroby układu oddechowego, alergie, astmę i wiele innych. Dzieci należą do najbardziej narażonej grupy osób, ponieważ ich układ oddechowy i układ odpornościowy nie są jeszcze w pełni rozwinięte i znacznie szybciej reagują na substancje trujące oraz drażniące. Maluchy mają też wyższy stosunek częstości oddechów do powierzchni ich ciała, a przez swój jeszcze niski wzrost są po prostu bliżej od rur wydechowych aut.

Jak wynika z najnowszych badań Uniwersytetu Jagiellońskiego, wysokie stężenie dwutlenku azotu (NO2) powoduje u dzieci natychmiastowe pogorszenie uwagi i zdolności poznawczych, co może się przekładać na gorsze efekty w nauce, a także problemy z wykonywaniem zwykłych codziennych czynności. Dlatego oddalenie dzieci i pracowników szkół od ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza związane z ruchem drogowym jest tak istotne.


Szkolne ulice szansą dla mazowieckich szkół


Wzmożony ruch samochodowy w godzinach porannych i popołudniowych powoduje wzrost koncentracji szkodliwych substancji (NO2, PM2.5, PM10), ale także sprawia, że dzieci narażone są na wypadki. Przed wieloma placówkami zaobserwować można blokujące się pojazdy, zestresowanych rodziców i dzieci wyskakujące z aut bezpośrednio na ulice. Jak jednak zaradzić takim sytuacjom?

O alternatywach i najważniejszych kwestiach przypominają już rodzicom i opiekunom banery na ogrodzeniu szkół biorących udział w projekcie “Ulica Szkolna”. Zachęcają do krótkiego spaceru zamiast stania w korku, dbania o bezpieczeństwo dzieci i przypominają o obowiązku wyłączania silnika w trakcie postoju!

W Polsce nie ma krajowych zaleceń mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w okolicach szkół i na drogach, którymi dzieci dojeżdżają do szkół.

– Zmiany mobilności w pobliżu szkół oraz dostosowanie prędkości i gęstości ruchu pojazdów mogą znacznie wpłynąć zarówno na poprawę jakości powietrza, jak i na bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi Barbara Król, koordynatorka projektu “Ulice Szkolne” z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. – Dostrzegamy potrzebę zbudowania solidnych podstaw dla dalszego propagowania koniecznych działań: zbierania danych, mapowania sytuacji, popularyzowania najlepszych praktyk, zwiększania świadomości i przygotowania solidnych podstaw programowych – dodaje.

Projekt jest finansowany przez międzynarodową organizację Clean Air Fund, a prowadzony przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego wraz z fundacją Rodzic w mieście w szkołach w Legionowie, Płońsku, Nowym Dworze Mazowieckim, Wawrze i Piastowie. Efekty pomiarów oraz informacje dotyczące czystości powietrza i bezpieczeństwa wokół szkół są dostępne na stronie ulicaszkolna.pbd.org.pl.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane