Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Jak PKP wdraża etyczne zarządzanie? – spotkanie z rzecznikiem etyki Grupy PKP

PKP przechodzi gruntowną restrukturyzację. Jednym z jej elementów jest wdrożenie kodeksu etyki. Po co taki kodeks? Jak go wdrożyć? To moda czy potrzeba? O etycznym zarządzaniu opowie Jacek Wojciechowicz rzecznik etyki Kolei w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 i zostanie poprowadzone po angielsku. Wstęp wolny.

– Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób powstawał kodeks etyki PKP, jak stworzono wewnętrzną sieć ekspertów do spraw etyki oraz jak przebiegał proces rekrutacji na rzecznika etyki w PKP. Opowiem również, jak opracowano procedury stanowiące uzupełnienie kodeksu etyki, strategie komunikacji i edukacji, mające na celu zaznajomienie pracowników z kodeksem, a także jak działa Komisja ds. Etyki w Grupie PKP – podkreśla Jacek Wojciechowicz, rzecznik etyki w PKP.

Etyka jest ważnym tematem w procesie restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych (PKP). To również istotne zagadnienie z punktu widzenia nowoczesnej kultury organizacyjnej. Nowy zarząd PKP został powołany 2 lata temu. Od tego momentu Koleje przechodzą poważną restrukturyzację, łącznie z prywatyzacją niektórych swoich spółek.

Proces restrukturyzacji obejmuje znaczące zmiany w strukturze organizacyjnej, zmianę stylu zarządzania, wprowadzenie modelu MBO, zatrudnienie nowego pokolenia menedżerów i specjalistów, restrukturyzację finansową, komputeryzację. Zainicjowane zostały także działania mające na celu zmianę kultury organizacyjnej – PKP przekształca się w nowoczesną organizację, nastawioną na klienta. Wprowadzenie etyki w zarządzaniu to także jeden z ważnych elementów pojawiających się w nowej kulturze zarządzania.

Spotkanie z Jackiem Wojciechowiczem: Etyka w zarządzaniu w PKP
3 grudnia 2014 r. 15.00-16.30, aula 2.
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3 (Ursynów, stacja metra Stokłosy)
Wstęp wolny. Wykład zostanie poprowadzony w języku angielskim.

************************

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji polskich i zagranicznych, jak Perspektywy, Rzeczpospolita, Home&Market czy Business Center Club. W 2014 r. AFiBV została uznana za najbardziej umiędzynarodowioną uczelnię w Polsce, a także uplasowała na 5. miejscu w rankingu uczelni niepublicznych Perspektyw i Dziennika Gazety Prawnej.

AFiBV tworzą wybitni eksperci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne, m.in. prof. Krzysztof Rybiński – b. wiceprezes NBP, prof. Andrzej Olechowski – b. minister finansów oraz b. minister spraw zagranicznych czy prof. Longin Pastusiak – b. wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Uczelnia ściśle współpracuje z firmami i wspiera biznesową przedsiębiorczość studentów, czym wyróżnia się na polskim rynku edukacyjnym. Oferuje studia I i II stopnia, studia inżynierskie, podyplomowe oraz seminaria doktorskie. Istnieje od 1992 r. Wraz z Europejską Akademią Sztuk oraz Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji tworzy Grupę Uczelni Vistula.

www.vistula.edu.pl/ 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane