Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

HANDEL LUDŹMI

Ośrodek koszaliński jako jedyny w Straży Granicznej specjalizuje się w problematyce handlu ludźmi.

Aktywność COSSG przejawia się tutaj w wielu płaszczyznach: lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Działalność w powyższym zakresie jest oparta na ścisłej współpracy z La Stradą - Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Ośrodek realizuje system szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie handlu ludźmi. Jest to ujednolicony system szkolenia przewidziany dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na pion pełnienia służby w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkoła jest również współorganizatorem warsztatów szkoleniowych dla funkcjonariuszy policji, SG i prokuratur. Prowadzi współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie szkoleń pracowników socjalnych z powyższych zagadnień oraz z lokalnymi uczelniami, instytucjami pomocy społecznej i Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie w zakresie profilaktyki handlu ludźmi. Szkoła w zakresie handlu ludźmi realizuje projekty finansowane przez UE zarówno szkoleniowe jak i naukowobadawcze. 

Powiązane artykuły

OCHRONA MORSKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ

Specyfiką Ośrodka w Koszalinie jest przygotowywanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie