Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Grupa Uczelni Vistula i Polish Open University nawiązują współpracę strategiczną

Grupa Uczelni Vistula (GUV) rozpoczyna współpracę strategiczną z Wyższą Szkołą Zarządzania/ Polish Open University (POU). Jej celem jest wzbogacenie potencjału naukowo-dydaktycznego, rozszerzenie współpracy z czołowymi ośrodkami akademickim w Europie, a także intensyfikacja badań dotyczących warunków prowadzenia biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa Uczelni Vistula (GUV) rozpoczyna współpracę strategiczną z Wyższą Szkołą Zarządzania/ Polish Open University (POU). Jej celem jest wzbogacenie potencjału naukowo-dydaktycznego, rozszerzenie współpracy z czołowymi ośrodkami akademickim w Europie, a także intensyfikacja badań dotyczących warunków prowadzenia biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

W wyniku nawiązanej współpracy Grupa Uczelni Vistula poszerza swoją ofertę edukacyjną o studia II stopnia na kierunku zarządzanie oraz studia Executive MBA. Istotnym elementem współpracy jest również system e-learning stosowany w POU.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie będą oferowane w języku polskim i angielskim na takich specjalnościach jak: zarządzanie finansami w środowisku międzynarodowym, zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym, zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym, zarządzanie biznesem międzynarodowym, e-biznes.

Studia Executive MBA realizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University to dwuletni, unikalny program dostosowany do potrzeb współczesnych menedżerów. Executive MBA POU to również pierwszy program w Polsce, który uzyskał akredytację Association of MBAs (AMBA), prestiżowej instytucji zrzeszającej najlepsze uczelnie biznesowe na świecie. Akredytacja AMBA to nie tylko gwarancja najwyższej jakości kształcenia, ale także możliwość budowania sieci kontaktów biznesowych wśród absolwentów najlepszych programów MBA na świecie.


⎼ Dzięki współpracy Grupy Uczelni Vistula i Polish Open University studenci uzyskają szerszy dostęp do wiedzy i doświadczenia kadry naukowo-dydaktycznej pracującej w tych szkołach wyższych. Wielu z pracowników prowadzących zajęcia to doświadczeni praktycy, kierujący bankami i innymi instytucjami finansowymi, firmami produkcyjnymi i usługowymi. Uzyskana w trakcie studiów wiedza będzie uzupełniona przez umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie ćwiczeń zawodowych, seminariów i konwersatoriów prowadzonych przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zarówno korporacjami, jak i małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Absolwenci będą także przygotowani do zakładania własnych firm i kierowania projektami biznesowymi – podkreśla dr Marek Kulczycki, prorektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Istniejące przedsiębiorstwa i spółki produkcyjno-handlowe zyskują w nowej jednostce partnera do współpracy naukowej i badawczej, posiadającego doświadczonych ekspertów w dziedzinach m.in. analiz rynkowych, efektywnego zarządzania kosztami i projektami oraz rachunkowości zarządczej – zauważa dr Kulczycki. 


Grupę Uczelni Vistula od 2012 r. tworzą Akademia Finansów i Biznesu Vistula wraz ze Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji, a także Europejską Akademią Sztuk. 


⎼ Planowana współpraca z Polish Open University poszerzy i wzmocni ofertę dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz współpracę z biznesem Grupy Uczelni Vistula zarówno w kraju, jak i za granicą – zapowiada dr Kulczycki.

************************

Grupa Uczelni Vistula (GUV) powstała w 2012 r. na mocy współpracy Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji oraz Europejskiej Akademii Sztuk. 


Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest renomowaną warszawską uczelnią, posiadającą wyróżnienia niezależnych instytucji polskich i zagranicznych. Ranking „Perspektyw” i „Dziennika Gazety Prawnej” 2014 potwierdził wysoką pozycję AFiBV. Uczelnia zajęła 1. miejsce w kategorii Umiędzynarodowienie – została w ten sposób doceniona w zakresie programów studiów prowadzonych w językach obcych, liczby studentów z zagranicy, wykładowców z zagranicy oraz wielokulturowości środowiska studenckiego. AFiBV umocniła także swoją pozycję jednej z najlepszych niepublicznych uczelni wyższych w naszym kraju, zajmując 5. miejsce w zestawieniu niepublicznych uczelni magisterskich.
Szczegółowe informacje: www.vistula.edu.pl

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to nowoczesna uczelnia biznesowa, przygotowująca absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. SGTiR prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja. Uczelnia aktywnie działa na rzecz propagowania wiedzy o turystyce i rekreacji, realizując projekty badawcze oraz organizując liczne konferencje i seminaria.
Więcej informacji: www.sgtir.edu.pl

Europejska Akademia Sztuk jest niepubliczną uczelnią artystyczną założoną przez prof. Antoniego Fałata – jednego z czołowych polskich malarzy. Akademia prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach grafika i malarstwo oraz studia inżynierskie I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka. Uczelnia odwołuje się do tradycji sztuki europejskiej. Wspiera studentów i dba o promocję ich twórczości, biorąc udział w licznych wydarzeniach artystycznych oraz organizując wystawy.
Więcej informacji: www.eas.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania/ Polish Open University (POU) to jedna z pierwszych w Polsce szkół kształcących w zakresie biznesu, różniąca się od innych uczelni metodologią i systemem nauczania. POU korzysta z najdoskonalszych światowych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Cały proces kształcenia opiera się na metodzie aktywnego nauczania. Zaletą tej metody jest przekazywanie studentom jednocześnie wiedzy i umiejętności. Dzięki wdrożonemu systemowi jakości kształcenia programy studiów są ciągle udoskonalane (w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby studentów i pracodawców), a metody kształcenia rozwijane (w oparciu o najnowsze narzędzia i trendy w tym obszarze). POU jest pierwszą polską uczelnią, która została członkiem elitarnego stowarzyszenia Association of MBAs oraz jedyną instytucją edukacyjną uhonorowaną godłem „Teraz Polska” za unikalny system nauki przez Internet (e-learning).
Szczegółowe informacje: www.pou.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane