Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ZAPRASZA

na studia podyplomowe : BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE, FARMACJA PRZEMYSŁOWA, MEDYCZNY TRENER PERSONALNY, PSYCHOLOGIA KLINICZNA, PSYCHOONKOLOGIA KLINICZNA, SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ

Kolegium Kształcenia Podyplomowego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w naszej Uczelni. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania. Kolegium działa w pionie Prorektora ds. Rozwoju i Organizacji Kształcenia. W zakresie działalności statutowej, prowadzimy rejestr studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. Rejestr ten jest dostępny na stronach internetowych Kolegium w postaci Kalendarium szkoleń. Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z władzami dziekańskimi wszystkich Wydziałów naszej Szkoły.

Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej i farmaceutycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do przesyłania drogą mailową własnych inicjatyw szkoleniowych w zakresie kształcenia podyplomowego, nasz adres e-mail: szkolenia@gumed.edu.pl


Studia Podyplomowe: Analityka medyczna
Zakład Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki
Kontakt: tel. (58) 349 2787
e-mail: urszula.wojdak-tretyn@gumed.edu.pl

Studia Podyplomowe: Arteterapia
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Kontakt: tel. (58) 349 1073
e-mail: aniela.zakidalska@gumed.edu.pl

Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo medyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Kontakt: tel. (58) 349 2045
e-mail: bezpieczenstwomedyczne@gumed.edu.pl

Studia Podyplomowe: Farmacja przemysłowa
Ośrodek Szkolenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego
Kontakt: tel. (58) 349 1296
e-mail: ospwf@gumed.edu.pl

Studia Podyplomowe: Medyczny trener personalny
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Kontakt:  tel. (58) 349 1281
e-mail: medycznytrenerpersonalny@gumed.edu.pl

Studia Podyplomowe: Psychologia kliniczna
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Kontakt: tel. (58) 349 1073
e-mail: aniela.zakidalska@gumed.edu.pl

Studia Podyplomowe: Psychoonkologia kliniczna
Zakład Badań nad Jakością Życia
Kontakt:  tel. (58) 349 1555
e-mail: psychoonkologia@gumed.edu.pl

Studia Podyplomowe: Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kontakt: tel. (58) 349 1540, (58) 349 1541
e-mail: projektpower@gumed.edu.p
 

Powiązane artykuły

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

awansuje w rankingu "Perspektyw"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane