Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Fizjoterapia w sporcie – NOWY KIERUNEK

Roczne, podyplomowe studia przeznaczone są dla trenerów, absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz specjalistów odnowy biologicznej, którzy na co dzień pracują lub będą pracować z osobami aktywnymi ruchowo.

FIZJOTERAPIA W SPORCIE
Absolwenci tego kierunku zdobędą praktyczne umiejętności radzenia sobie z najczęstszymi kontuzjami i urazami pacjentów wynikającymi zarówno z przyczyn przeciążeniowych jak i kontaktowych. Studenci zapoznają się z elementami terapii manualnej, procesem planowania odnowy biologicznej (jako jednego z kluczowych elementów prewencji kontuzji), poznają zagadnienia fizjologii wysiłku fizycznego, nauczą się metodyki ćwiczeń siłowych, planowania procesu treningowego, testów funkcjonalnych oraz zapoznają się z zagadnieniami psychologii sportu i kontuzji.

Nowoczesny program, zawiera około 200h praktyki uzupełnianej niezbędną teorią.

Kadra wykładowców to praktycy z ogromnym doświadczeniem i pasją, którzy przez lata doskonalili swoje warsztaty pracy, a teraz podzielą się nimi z naszymi studentami.

Zajęcia będą odbywały się w Mazowiecka Uczelnia Medyczna oraz w TI Health Club w galerii KEN CENTER –  ul. Ciszewskiego 15.

RUSZYLIŚMY Z REJESTRACJĄ!

Liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.


OKRES NAUCZANIA: 1 ROK
TRYB NAUCZANIA: niestacjonarny (soboty i niedziele)

WYSOKOŚĆ CZESNEGO: 1 x 6000 zł za rok, 2 × 3000 zł za semestr
opłata rekrutacyjna 200 zł (wliczana w czesne)


Dla kogo są studia na kierunku fizjoterapia w sporcie?


Studentami kierunku fizjoterepia w sporcie mogą zostać absolwenci fizjoterapii, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, dietetyki, kierunków lekarskich oraz innych kierunków studiów mających w swoim programie podstawy anatomii i fizjologii człowieka.


Studia na kierunku fizjoterapia w sporcie pozwalają nabyć umiejętności:


Absolwenci tego kierunku zdobędą praktyczne umiejętności radzenia sobie z najczęstszymi kontuzjami i urazami pacjentów wynikającymi zarówno z przyczyn przeciążeniowych jak i kontaktowych. 

Studenci zapoznają się z elementami terapii manualnej, procesem planowania odnowy biologicznej (jako jednego z kluczowych elementów prewencji kontuzji), poznają zagadnienia fizjologii wysiłku fizycznego, nauczą się metodyki ćwiczeń siłowych, planowania procesu treningowego, testów funkcjonalnych oraz zapoznają się z zagadnieniami psychologii sportu i kontuzji.


Dyplom ukończenia studiów podyplomowych


Dyplom ukończenia studiów podyplomowych fizjoterapia w sporcie wydawany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu


Program studiów


 • Wykład otwierający + przyczyny urazów sportowych – 8h  – mgr Tomasz Gać, mgr Lech Okurowski
 • planowanie obciążeń treningowych w ujęciu fizjoterapeutycznym – 8h- mgr. Lech Okurowski
 • Etiologia, rodzaje oraz diagnostyka urazów – 8h – mgr. Ewelina Wołos
 • Trening medyczny jako łącznik pomiędzy fizjoterapią a sportem -8h – mgr. Ewelina Wołos
 • Ból (mechanizm powstawania bólu i praca z bólem) – 8h – mgr. Lech Okurowski
 • Sport osób niepełnosprawnych – 8h – mgr. Marta Siekierska
 • Wysiłek/kardiologia/ ujęcie medyczne i metaboliczne – 8h – lek. Adam Gomoła
 • Psychologia sportowa w obliczu kontuzji i w trakcie rehabilitacji – 8h –  mgr. Sandra Radzimska
 • Podejście dietetyczne i suplementacja w obliczu kontuzji i w trakcie rehabilitacji – 8h – mgr.inż Monika Krynicka-Gać
 • Stopa – anatomia, rodzaje urazów, leczenie, prewencja – 8h – mgr. Lech Okurowski
 • Kolano – anatomia, rodzaje urazów, diagnostyka, leczenie, prewencja – 8h mgr. Ewelina Wołos
 • Kompleks biodrowo-miedniczno-lędźwiowy – anatomia, rodzaje urazów, diagnostyka, leczenie, prewencja – 24h mgr. Lech Okurowski
 • Kończyna górna –  anatomia, rodzaje urazów, diagnostyka, leczenie, prewencja – 16h mgr. Ewelina Wołos
 • Kręgosłup szyjny i piersiowy –  anatomia, rodzaje urazów, diagnostyka, leczenie, prewencja – 8h – mgr. Lech Okurowski
 • Diagnostyka funkcjonalna – 8h – mgr Iwona Woronowicz
 • Metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń siłowych – 8h – mgr Iwona Woronowicz
 • Rozgrzewka jako kluczowy element prewencji kontuzji – 8h – mgr. Iwona Woronowicz
 • Odnowa biologiczna i regeneracja – 8h – mgr. Ewelina Wołos
 • Programowanie obciążania wzorców chodu i biegu – 8h – mgr Iwona Woronowicz
 • Trening plyometryczny – 8h – mgr. Iwona Woronowicz 

Powiązane artykuły

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

UZYSKAŁA UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie