Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dzień otwarty w Akademii Pedagogiki Specjalnej

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 5 KWIETNIA 2014, godz. 11.00 - 13.00

Porządek spotkania:

Część I – Aula A

11.00 Powitanie – dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk - Rektor dr hab., prof. APS Helena Ciążela - Prorektor ds. Kształcenia

11.10 Prezentacja kierunków i specjalności Wydziału Nauk Pedagogicznych – dr Dorota Jankowska, dr Barbara Marcinkowska

11.30 Prezentacja kierunków i specjalności Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych – dr Agnieszka Bieńkowska

11.50 Samorząd Studencki – Izabela Sosnowska

Czas na pytania kandydatów

Część II – Hol przed aulą A i B

Prezentacje specjalności będą okazją do:

- zapoznania się z ofertą edukacyjną najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce;
- zadania pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wyborem kierunku studiów;
- spotkania z wykładowcami, studentami poszczególnych specjalności;
- rozmowy z przedstawicielami organizacji studenckich.

ZAPRASZAMY

www.aps.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane