Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dolnośląska Szkoła Wyższa nadal najlepsza!

W ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich w kategorii: [b]ocena prestiżu przez kadrę akademicką[/b] Dolnośląska Szkoła Wyższa zajmuje 4. miejsce w Polsce. Jest również niekwestionowanym liderem w opinii pracodawców z Dolnego Śląska.

W opublikowanym 9 maja br. rankingu szkół wyższych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” 2013r. Dolnośląska Szkoła Wyższa, niezmiennie od lat, nadal zajmuje 1. miejsce na Dolnym Śląsku wśród niepublicznych uczelni magisterskich, a w kraju awansowała aż o 4. miejsca – z 16. na 12. pozycję.

DSW jest jedyną uczelnią akademicką niepubliczną z Dolnego Śląska notowaną w rankingu najlepszych uczelni akademickich w Polsce, w którym zajmuje 76. miejsce wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych.

Dolnośląska Szkoła Wyższa w rankingu uczelni (publicznych i niepublicznych) pedagogicznych, zajmuje 5. miejsce w kraju.

Kapituła Rankingu Szkół Wyższych 2013 oceniła uczelnie niepubliczne magisterskie w następujących kategoriach: prestiż, siła naukowa, warunki studiowania, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Odnotowaliśmy wzrost oceny w poszczególnych podkategoriach w porównaniu z rokiem ubiegłym m.in. za: posiadane uprawnienia magisterskie, zasoby biblioteczne (szczególnie zasoby elektroniczne), dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, rozwój kadry własnej, własna baza dydaktyczna, programy studiów prowadzonych w j. obcych i wymiana studencka (przyjazdy, wyjazdy). Kapituła tym samym potwierdziła realizację celów strategicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

www.dsw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane