Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dodatkowe nabory na studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Wciąż możesz zacząć studia w październiku na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich)! UKW prowadzi rekrutację uzupełniającą, ogłaszamy przedłużone i dodatkowe nabory, prowadzimy je do [b]14 września![/b]

Kierunki, na których nabór przedłużono do 14 września:

• edukacja techniczno-informatyczna,
• filologia o spec. filologia rosyjska (ze znajomością j. rosyjskiego),
• filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim,
• filologia polska,
• filozofia,
• geografia,
• historia - profil praktyczny,
• informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
• regionalistyka europejska,
• socjologia,
• stosunki międzynarodowe,
• zarządzanie dziedzictwem narodowym i ochrona zabytków.

Ogłaszamy również listę kierunków, na których prowadzimy dodatkowe nabory. WAŻNE: Jeśli masz już konto kandydata w systemie rekrutacyjnym UKW, nie musisz zakładać nowego, wystarczy, że wybierzesz interesujący Cię kierunek z naszej listy:

• administracja,
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• bezpieczeństwo narodowe,
• biologia,
• biotechnologia,
• dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
• edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
• filologia o spec. filologia rosyjska (bez znajomości j. rosyjskiego),
• filologia o spec. germanistyka (ze znajomością j. niemieckiego),
• filologia o spec. germanistyka (bez znajomości j. niemieckiego),
• filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim (ze znajomością j. niemieckiego),
• filologia o spec. lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim,
• fizyka,
• historia - profil ogólnoakademicki,
• humanistyka drugiej generacji,
• informatyka,
• inżynieria bezpieczeństwa,
• inżynieria materiałowa,
• innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną,
• kulturoznawstwo,
• logopedia,
• matematyka,
• mechatronika,
• ochrona środowiska,
• pedagogika,
• pedagogika wczesnoszkolna,
• praca socjalna,
• rewitalizacja dróg wodnych,
• turystyka i rekreacja,
• wychowanie fizyczne.

Jak zapisać się na studia?

Jeśli założyłeś już konto kandydata:

• Wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
• Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś wyniki z matury w dziale: "Świadectwo/dyplom". W razie wątpliwości skontaktuj się z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich
• Wpłać opłatę rekrutacyjną. Dane do przelewu znajdziesz w dziale: "Opłata rekrutacyjna". Pamiętaj, że każdy kierunek ma inny numer konta!

Jeśli nie założyłeś jeszcze konta kandydata:

• Załóż konto wpisując swój nr PESEL i hasło.
• Wybierz parametry, czyli typ matury i rok jej zdawania.
• Wypełnij ankietę osobową.
• Wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
• Uzupełnij wyniki z matury w dziale: "Punkty/oceny". W razie wątpliwości skontaktuj się z Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich
• Wpłać opłatę rekrutacyjną. Dane do przelewu znajdziesz w dziale: "Opłata rekrutacyjna". Pamiętaj, że każdy kierunek ma inny numer konta!

www.rekrutacja.ukw.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane