Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dni Erasmusa w WSH we Wrocławiu

Na początku listopada w [b]Wyższej Szkole Handlowej przy ul. Ostrowskiego 22 odbyły się Dni Erasmusa[/b], które cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Swobodna komunikacja w językach obcych, poznawanie krajów i ich kultur to cenione przez nich praktyczne umiejętności.

WSH jest najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku (Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej 2010). Aktualnie na studia z uczelni partnerskich, przyjechało 52 studentów. Głównie z Turcji - Kahramanmaras Sutcu Imam University– Kahramanmaras, Hiszpanii - Universitat Jaume I - Castelló de la Plana, Universidad de Malaga, Management school of Mondragon, Universidad Politecnica de Valencia, Universidad Politecnica de Valencia - Gandía Portugalii - Instituto Politécnico de Bragança - Bragança, Universidade de Coimbra - Coimbra, Holandii – Inholland University, Słowacji - Constantune the Philosopher University in Nitra, Francja – Ecole de Commerce Europenne w Lyonie, Champagne School of Management – Troyes, Francji - Ecole de Commerce Européenne - Lyon, Finlandii- Rovaniemi Polytechnic - Rovaniemi, Niemiec - Staatliche Studienakademie Riesa - Riesa.

Podczas Dni Erasmusa prezentowali oni swoje uczelnie, opowiadali o krajach z których pochodzą, a także o motywach wyboru Polski jako miejsca do studiowania.

Studenci WSH również dzielili się swoimi doświadczeniami zdobytymi za granicą podczas studiów w wybranym przez siebie kraju. Atrakcją spotkania różnych narodowości były niewątpliwie degustacje potraw krajów, z których pogodzą „Erasmusi”. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane