Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Czas na Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Rok 2024 może okazać się zatem najlepszym czasem na studiowanie hotelarstwa, gastronomii i turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią branżową, specjalizującą się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla branży turystycznej. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w edukowaniu teoretycznym i praktycznym rzeszy kadry zawodowej dla światowego rynku turystyki.


Popandemiczny rozkwit turystyki - prognozy


Eksperci OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) spodziewają się, że po zakończeniu pandemii koronawirusa zdecydowanie wzrośnie zapotrzebowanie na usługi hotelarskie, gastronomiczne i turystyczne, a w nadchodzących latach trend ten będzie się utrzymywał. Prognozuje się, że do 2030 r. światowe wydatki na podróże i turystykę wzrosną do ok. 1,8 bln dolarów rocznie. Należy oczekiwać, że szybkiemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszyć będzie równie szybki przyrost populacji zamożnej klasy średniej, najsilniej aspirującej do krajowych, jak i zagranicznych podróży turystycznych.

Podróże i turystyka to od sześciu dziesięcioleci niezawodny motor światowego rozwoju, z wyższym w dłuższej perspektywie tempem wzrostu, niż wynosi przeciętna dynamika gospodarcza.

Kolejnym czynnikiem dynamicznego rozwoju przemysłu turystycznego ma być również większa ilość wolnego czasu na skutek przewidywanego skracania czasu pracy czy wydłużania urlopów wypoczynkowych. To efekt m.in. coraz większej robotyzacji i automatyzacji procesów, nie tylko produkcyjnych, ale także starzenia się społeczeństwa. Czynniki te zdynamizują rozwój polskiej i światowej turystyki, co wymagać będzie zatrudnienia coraz większej liczby osób, profesjonalnie przygotowanej do obsługi wzmożonego ruchu turystycznego.

Grubsze portfele społeczeństwa oraz postęp techniczny w komunikacji, m.in. w lotnictwie, pozwolą obniżyć koszty i skrócić czas podróżowania. Masowa turystyka ma w przyszłości jeszcze bardziej przybrać na sile, co wywoła szereg pozytywnych skutków, m.in. wzrost gospodarczy, więcej miejsc pracy czy wzrost poziomu zadowolenia z życia.


Turystyka w liczbach - dane Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju 


  • 88 mln 515 tys. - liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski (wzrost o 3 proc. w stosunku do 2018 r.),
  • 18,6 mld USD (71,51 mld PLN) - łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej (wzrost w stosunku do roku 2018 wyniósł odpowiednio 10,7 proc. w USD oraz 17,1 proc. w PLN),
  • 50 mln 018 tys. (wobec 47 mln 736 tys. w 2018 r., co oznacza wzrost o 4,8 proc.) - tyle podróży krajowych odbyli mieszkańcy Polski,
  • 30,84 mld PLN - wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski (były wyższe niż rok wcześniej o 11,3 proc.),
  • 13 mln 545 tys. - turystycznych podróży zagranicznych mieszkańców Polski (wzrost o 6,3 proc. w stosunku do 2018 r.),
  • ok. 6,5 proc. - tyle wyniósł udział turystyki w tworzeniu polskiego PKB w 2019 r. (w 2018 r. było to 4,5 proc.).

Światowa branża podróży i turystyki w 2018 r. wytworzyła ponad 10 proc. globalnego PKB, a więc zdecydowanie więcej niż w Polsce. Dawała ona w tym czasie zatrudnienie 319 mln pracowników. Rynek turystyczny wzrósł w 2018 r. o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przy 3,2 proc. tempie wzrostu gospodarki światowej. Oznacza to, że branża turystyczna rozwija się szybciej niż światowa gospodarka.

Studia w WSTiH w Gdańsku to kreatywność w biznesie, twórcze myślenie, przygotowywanie najlepszej kadry zawodowej dla hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że w 2020 r. branża turystyczna spadła do poziomu, który nie był odnotowywany od lat 80. Żadne państwo nie było przygotowane do skutecznego zarządzania tym nieznanym dotychczas doświadczeniem. Straty udaje się częściowo minimalizować dzięki pomocy okazywanej branży (dalekiej od oczekiwanej), a przede wszystkim dzięki zaradności pracowników tej branży. Obecnie miliony ludzi na całym świecie pozostają w domu, czekając na dzień, w którym znów będą mogli wrócić do pracy w branży turystycznej. Ten dzień na szczęście powoli nadchodzi.

Prognozuje się jednak, że branża turystyczna szybko powróci do stanu z początku 2020 r. Tanie linie lotnicze nadal będą sprzedawały miejsca po najniższych cenach, a turyści na nowo ożywią bardziej i mniej znane zakątki świata. Kluczowe znaczenie będzie miał również rozwój wysokiej jakości oferty turystycznej i czasu wolnego, pozwalającej na wydłużenie sezonu turystycznego, np. poprzez rozwój turystyki uzdrowiskowej czy biznesowej. Również Samorząd Województwa Pomorskiego zobowiązał się do stworzenia kompleksowej, całorocznej oferty turystycznej i czasu wolnego wraz z systemowym wsparciem rozwoju infrastruktury w oparciu o wyróżniki regionalne oraz aktualne kierunki rozwoju turystyki.


Najlepszy czas na studia w WSTiH w Gdańsku


Z przedstawionych informacji wynika, że rok 2021 to najlepszy czas na studiowanie hotelarstwa, gastronomii i turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Uczelnia specjalizuje się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla branży turystycznej. WSTiH ma 25-letnie doświadczenie w edukacji teoretycznej i praktycznej szerokiej kadry zawodowej dla lokalnego, krajowego i światowego rynku turystyki.

Absolwenci WSTiH z sukcesem zarządzają hotelami, restauracjami i innymi obiektami w branży turystycznej, pracując na kierowniczych stanowiskach. Wielu z nich decyduje się na założenie własnych działalności gospodarczych - nie tylko w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w branży turystycznej. To dowód na to, że zainteresowania i pasja idą w parze z zawodem.

WSTiH jest uczelnią, która koncentruje się na kluczowych aspektach krajowej i światowej turystyki. To tu obserwuje się i analizuje bieżące oraz przyszłe potrzeby rynku, a także wdraża nowe programy odzwierciedlające światowe trendy. Uczelnia otwarta jest na innowacje i kreatywność w kształceniu studentów. Zatrudnia wysokiej klasy polskich i zagranicznych wykładowców, będących także uznanymi praktykami w swoich dziedzinach. Programy nauczania obejmują ciekawą tematykę. To nie tylko przedmioty z kręgu zarządzania m.in. w hotelarstwie i międzynarodowym biznesie turystycznym, w gastronomii i dietetyce czy w sektorze turystycznym, ale także Event Management, komunikacja wizerunkowa, e-biznes w branży HoReCa czy kreatywność w biznesie.

Dyplomy WSTiH trafiły do ponad 13 tys. absolwentów z całego świata. Dzięki zdobytemu wykształceniu z sukcesem zarządzają hotelami, restauracjami i innymi obiektami w branży turystycznej.

Od nowego roku akademickiego WSTiH wprowadza do swojej oferty unikatowe specjalności. Będą to: innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem na studiach pierwszego stopnia oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i menadżer zdrowego stylu życia na studiach drugiego stopnia. Absolutną nowością są studia licencjackie rozszerzone o trening umiejętności kierowniczych. Wciąż pionierskim programem, cieszącym się dużym zainteresowaniem, są studia magisterskie trwające 1,5 roku rozszerzone o Business English. To na nich można dowiedzieć się, czym jest twórcze myślenie oraz poznać jego techniki przydatne w realizacji prywatnych i zawodowych celów.

Studia w WSTiH w Gdańsku mogą być zatem życiową szansą na zostanie liderem biznesu hotelarstwa, gastronomii, turystyki oraz na zdrowy, szczęśliwy styl życia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej WSTIH.

Zapraszam do WSTiH w Gdańsku

kliknij i przejdź na stronę WSTiH
 

Powiązane artykuły

Dzień otwarty na WSTiH w Gdańsku

REKRUTACJA 2019/2020 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane