Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Certyfikaty „Uczelni Liderów” 2012 rozdane

12 czerwca 2012 roku w auli [i]Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego[/i] odbyła się [b]gala finałowa II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów"[/b]. W trakcie uroczystości poznaliśmy uczelnie uhonorowane certyfikatem za kształcenie dla rynku pracy, współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz aktywność w budowaniu gospodarki wiedzy.

W roku 2012 certyfikaty otrzymało 48 uczelni z całej Polski, w tym Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. W uroczystym finale „Uczelni Liderów” w auli Collegium Novum wzięło udział blisko 200 osób, w tym przede wszystkim przedstawiciele wyróżnionych uczelni. Gościem uroczystości był prof. Piotr Wilczek z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład pt. „Elitarność czy masowość? Dylematy szkolnictwa wyższego w Polsce i Stanach Zjednoczonych”. W finale uczestniczyła również prof. Teresa Wójcik, prezydent Oddziału Fundacji Kościuszkowskiej w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Certyfikat dla naszej Uczelni odbierała dr Irena Tomys - Kanclerz WSH oraz prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło - Rektor WSH. Nagroda jest dla nas wyjątkowym wyróżnieniem i sygnałem dla kandydatów na studia, że uczelnia dba o jakość nauczania – mówi Joanna Waszak, specjalista ds. marketingu WSH.

Projekt „Uczelnia Liderów” współorganizuje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego. W programie certyfikacji "Uczelnia Liderów" Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczy prof. zw. dr hab. Dariusz Rott – członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komisja ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. -Ocena uczelni ma charakter jakościowy, a nie ilościowy, co odróżnia projekt „Uczelnia Liderów” od innych podobnych konkursów, w których zazwyczaj bierze się pod uwagę wskaźniki liczbowe – mówi Halina Przeniosło z zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

www.handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane