Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Nowe, unikatowe i bezpłatne studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pn."Biostatystyka - zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu" realizowane w ramach projektu pn. Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik "distance learning" na UMB współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt powstał i realizowany jest z myślą o osobach chcących nabyć lub podwyższyć swoje kwalifikacje w obszarach wysoce pożądanych na rynku pracy. Biostatystyka bowiem jest dziedziną o szerokim zastosowaniu w badaniach biomedycznych, a anglojęzyczne studia podyplomowe w zakresie biostatystyki oferowane przez UMB są ofertą unikatową na polskim rynku.

W dwóch edycjach rocznych studiów podyplomowych wsparciem zostanie objętych ogółem 40 słuchaczy będących absolwentami studiów co najmniej I stopnia, w szczególności osoby aktywne zawodowo pragnące podnieść kwalifikacje jako biostatystyk lub uzyskać nowe kwalifikacje.

Uczestnictwo w studiach jest nieodpłatne.

Zajęcia w całości prowadzone będą w języku angielskim.

W I edycji, w roku akademickim 2013/2014, program Studiów Podyplomowych będzie realizowany przy użyciu technik "blended learning", tj. kombinacji wykładów prowadzonych tradycyjnie oraz wykładów prowadzonych zdalnie (przy użyciu wideokonferencji). W II edycji Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2014/2015 poszczególne, tradycyjne i zdalnie prowadzone moduły zastępowane będą stopniowo modułami w formie e-learning - planowane są 2 moduły w formie wykładów tradycyjnych, 3 w formie telekonferencji oraz 3 w formie e-learningu. Jednocześnie prowadzone będą prace nad przygotowaniem całego programu w formie e-learning, która będzie mogła zostać wdrożona w okresie późniejszym.

Okres realizacji Projektu: wrzesień 2013 r. – sierpień 2015 r.

Rekrutacja trwa do 20 września 2013 roku,

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.rok.umb.edu.pl

oraz w Biurze Projektu:

Dział Integracji Systemu Zarządzania
wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych

(prawe skrzydło Pałacu Branickich)
tel. 85 748 55 21

www.umb.edu.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane