Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - STUDIA W POZNANIU, GDAŃSKU, GIŻYCKU, SKOCZOWIE

Kierunek ten daje możliwość zdobycia merytorycznej wiedzy oraz przydatnych umiejętności z dziedzin bezpieczeństwa oraz zdrowia. Został on przygotowany w odpowiedzi na problemy współczesnego świata oraz dynamiczny rozwój cywilizacyjny i zagrożenia z niego wynikające.

Ukończenie kierunku bezpieczeństwo zdrowotne otwiera przed Tobą szereg ciekawych i rozwojowych ścieżek zawodowych, m.in. w strukturach organizacyjnych i promocyjnych w placówkach związanych z badaniem żywności, placówkach ochrony zdrowia oraz branżach promujących prozdrowotny styl życia.

Jeżeli interesujesz się problematyką chorób, zmian demograficznych oraz chcesz dowiedzieć się jak funkcjonuję służba zdrowia i jakie zadania realizuje, to zapoznaj się naszą ofertą. Możesz wybierać spośród wielu specjalności m.in. „BHP i ochrona przeciwpożarowa”, „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia”, „Psychodietetyka – trener personalny”, „Terapia zajęciowa”.

ATUTY WSB

Uczelnia przywiązuje ogromną wagę do jakości kształcenia. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia pracujemy nad ciągłym doskonaleniem programów dydaktycznych, kształtowaniem jakości obsługi administracyjnej studenta oraz dostosowaniem procesu kształcenia do wymagań współczesnego rynku pracy.

Jako student WSB możesz wnioskować o Indywidualną Organizację Studiów (IOS). Wiemy, że życie pisze różne scenariusze – obowiązki zawodowe, sprawy rodzinne czy kłopoty zdrowotne – z nami możesz studiować zdalnie, bez konieczności obecności na zajęciach stacjonarnie!

Studiując bezpieczeństwo zdrowotne na  Wydziale w Poznaniu / Gdańsku / Giżycku / Skoczowie możesz skorzystać z bogatej oferty szkoleń i kursów, tym samym zdobywając dodatkowe uprawnienia! Tematyka warsztatów jest różnorodna i dostosowana to potrzeb rynku pracy.

Praktyczny profil Uczelni pozwoli Ci zdobywać i doskonalić nowe umiejętności nabywane podczas realizacji programowej. Zajęcia odbywają się nie tylko w sali, ale również w terenie. Oznacza to, że poznasz swoich potencjalnych pracodawców, czyli praktyków z wielu instytucji i firm zajmujących się bezpieczeństwem zdrowotnym, z którymi współpracujemy.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

W toku studiów poruszane będą kwestie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym, system zdrowia w kraju i polityką prowadzoną w tym zakresie. Nauczysz się rozpoznawać demograficzne, biologiczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia oraz poznasz programy i zadania jednostek, które im przeciwdziałają.

Studiując bezpieczeństwo zdrowotne w WSB zdobędziesz wiedzę i poznasz zagadnienia z następujących przedmiotów:

 • Polityka społeczna
 • Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli
 • Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Psychologia zdrowia
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego
 • Podstawy epidemiologii

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla osób świadomie podchodzących do życia oraz otwartych na wiedzę. Możesz wybierać spośród wielu specjalności, które wskażą Tobie ścieżkę kształcenia dla konkretnej branży zdrowotnej lub bhp. Jeżeli interesujesz się ochroną zdrowia, czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo człowieka oraz czujesz chęć niesienia pomocy i tworzenia skuteczniejszych strategii dla bezpieczeństwa zdrowotnego – to studia właśnie dla Ciebie!

SPECJALNOŚCI

Na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne masz możliwość wyboru niepowtarzalnej specjalności przygotowanej z myślą o realiach współczesnego świata.

BHP i ochrona przeciwpożarowa

Specjalność BHP i ochrona p.poż. na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty do spraw BHP.

Po ukończeniu studiów masz szerokie możliwości związane z rozwojem kariery – możesz pełnić funkcję wewnętrznego lub zewnętrznego inspektora ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej, zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkolić w tym zakresie.

Duża ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w pracy zawodowej zarówno w biznesie, jak i w instytucjach rządowych i pozarządowych, także w obszarze ochrony środowiska.

Bioterroryzm

Poszerz perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą: zostań specjalistę ds. bioterroryzmu!

Uzyskaj wiedzę i umiejętności na temat przyczyn zagrożeń bioterroryzmem, przeciwdziałaniom aktom terrorystycznym w zakresie użycia broni biologicznej, podejmowania działań  prewencyjnych, profilaktycznych, kryzysowych i ratowniczych. Przygotuj się do pracy w strukturach systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego w organizacjach międzynarodowych i zagranicznych przedstawicielstwach Polski,  których zadaniem będzie nie tylko reagowanie na przypadki użycia broni biologicznej przez terrorystów, ale również prognozowanie oddziaływanie na efekty psychologicznej paniki i chaosu, masowymi zachorowaniami i śmiertelnością.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe specjalisty ds. bioterroryzmu i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • w instytucjach i organach państwowych i samorządowych związanych z profilaktyka i prewencją antyterrorystyczną,
 • w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne RP,
 • w służbach mundurowych w jednostce lub oddziale antyterrorystycznej.
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Promocja zdrowia jest wektorem, bez którego nie sposób mówić o osiągnięciu przez człowieka jego pełnego potencjału zdrowotnego. Specjalność Edukacja zdrowotna i  promocja zdrowia jest odpowiedzią Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na znaki czasu i najaktualniejsze tendencje światowe. Głównym zadaniem wpisanym w plan studiów, dobór zajęć teoretycznych i praktycznych jak i wybór kadry akademickiej, jest przygotowanie edukatorów zdrowotnych i specjalistów z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia. Promocja zdrowia, obok profilaktyki i leczenia chorób oraz rehabilitacji, jest jednym z czterech filarów, na których opiera się współczesna medycyna. Dbanie o higieniczny  styl życia, zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi zdrowie, kształtowanie mikro- i makroczynników prowadzących do zdrowia – to tylko część wyzwań i zadań, które czekają na specjalistów z dziedziny edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia już dzisiaj, i które pozostaną aktualne także w dalszej perspektywie.

Zdobyta wiedza i kwalifikacje pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w:

 • strukturach odpowiedzialnych za politykę zdrowia publicznego na szczeblu krajowym i samorządowym,
 • organizacjach zaangażowanych w realizację założeń państwowej i światowej polityki zdrowotnej,
 • mediach tradycyjnych i social mediach w roli eksperta,
 • fundacjach i stowarzyszeniach promujących zdrowy styl życia,
 • samodzielnie zaprojektowanych miejscach pracy, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy i bieżące potrzeby społeczne.
Gospodarowanie odpadami i OZE

Dbanie o ekologię jest jednym z najbardziej aktualnych trendów, traktowanych z najwyższą powagą przez rządy i wspólnoty całego świata. Technologie rozwijają się w zawrotnym tempie. Z jednej strony: mamy dostęp do coraz większej ilości dóbr konsumpcyjnych, z drugiej – planeta tonie w odpadach. Problem odpadów jest problemem globalnym, wymagającym efektywnych długofalowych rozwiązań. Innym niebezpieczeństwem dla naszej planety jest wyczerpywanie się tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii, na co odpowiedzią   muszą stać się odnawialne źródła energii. Specjalność Gospodarowanie odpadami i OZE została utworzona z myślą o osobach, które myślą przyszłościowo, rozumieją wagę problemów globalnych  i czują w sobie potencjał do niesienia zmian. Kształcimy ekspertów i specjalistów, wyposażając ich w narzędzia odpowiednie do rozpoznawania szeregu zagrożeń ekologicznych i ich niwelowania. Studiowanie tej specjalności pozwala zbudować fundamenty wiedzy teoretycznej i praktycznej, uczy krytycznego myślenia i kreatywnego  podejścia do problemów związanych z gospodarowaniem odpadami oraz przekuwania ich w potencjał do tworzenia nowych efektywnych rozwiązań.

Wiedza, zdobyta dzięki poznaniu zagadnień z zakresu gospodarowania odpadami i OZE, da możliwość szukania samorealizacji zawodowej w:

 • komórkach odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i OZE na szczeblu lokalnym i krajowym,
 • mediach tradycyjnych i social mediach w roli eksperta,
 • firmach i przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz efektywnego gospodarowania odpadami,
 • organizacjach komercyjnych i non profit zajmujących się szeroko pojęta problematyką OZE.
Komunikacja i opieka nad osobą starszą

Poszerz perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą: zostań opiekunem osoby starszej!

Uzyskaj wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji seniorów do starości i w starości, rozpoznawania wielorakich potrzeb seniorów oraz opieki gerontologicznej i sprawowania jej w elementarnym zakresie

Zdobądź kwalifikacje zawodowe asystenta osoby starszej (kod: 341202, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • indywidualnego opiekuna nad chorymi i samotnymi osobami w okresie późnej dorosłości,
 • organizatora wolontariatu na rzecz seniorów,
 • pracownika pomocy instytucjonalnej w miejsko-gminnych ośrodkach pomocy społecznej i centrach pomocy rodzinie,
 • właściciela firmy świadczącego usługi opiekuńcze wobec osoby w okresie późnej dorosłości.
Psychodietetyka – trener personalny

Psychodietetyka – trener personalny to innowacyjna specjalność studiów na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne. Program studiów oraz duża ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów – praktyków pozwala zdobyć wiedzę zarówno psychologiczną jak i związaną z dziedziną żywności i żywienia człowieka.

Po specjalności Psychodietetyka posiadasz zawód Trenera Personalnego – masz kompetencje do opracowywania specjalistycznych programów edukacyjnych  oraz treningowych dla różnych grup wiekowych.  Studia dają Ci możliwość podjęcia pracy m.in. w:

 • branży rekreacyjno – terapeutycznej jako trener i psychodietetyk
 • poradniach specjalistycznych zajmujących się leczeniem otyłości
 • oddziałach szpitalnych jako terapeuta osób cierpiących na otyłość,
 • restauracjach, firmach cateringowych jako dietetyk opracowujący menu uwzględniające zasady zdrowego żywienia
 • szkołach jako specjalista ds. edukacji żywieniowej
Psychologia zdrowia

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne o specjalności: Psychologia zdrowia  obejmują m.in. problematykę:

 • wpływu czynników psychospołecznych na funkcjonowanie człowieka
 • zagadnienia związane z kategoriami normy i patologii, zdrowia i choroby
 • funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz różnego rodzaju instytucji w zakresie promocji zdrowia.

Studia pozwolą Ci zdobyć wiedzę oraz umiejętności przydatne do podjęcia pracy w sektorze usług medycznych z zakresu doradztwa i psychologii, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z pomocą lub wsparciem osób chorych somatycznie i psychosomatycznie oraz ich rodzin.

Po studiach licencjackich możesz także pogłębić zdobytą wiedzę i umiejętności na studiach drugiego stopnia.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa, która polega na zaangażowaniu osoby (z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną; z zaburzeniami psychicznymi; dzieci z problemami w uczeniu się, osoby niedostosowane społecznie, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, osoby starsze) w różnego rodzaje formy aktywności życiowej umożliwiając im osiągnięcie zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej. Absolwent tej specjalności pozna metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe terapeuty zajęciowego (kod: 325907, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • w warsztatach terapii zajęciowej,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w placówkach rehabilitacyjnych,
 • w domach opieki nad osobami starszymi,
 • w szpitalach,
 • w pensjonatach,
 • w zakładach karnych,
 • w organizacjach pozarządowych prowadzących terapię zajęciową.
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności to nowoczesna specjalność studiów która umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat  najnowszych osiągnięć z zakresu bezpieczeństwa żywności i umiejętności dotyczących technologii żywności, dzięki którym po ukończeniu studiów będziesz specjalistą gotowym podjąć pracę zawodową.

Studia pozwalają rozwijać się w charakterze specjalisty ds. przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli bezpieczeństwa żywienia i żywności lub dietetyka w instytucjach takich jak:

 • Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne
 • placówki, których działalność obejmuje bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • organy kontrolne przemysłu spożywczego
 • placówki ochrony zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej
 • poradnie dietetyczne.
Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności to nowoczesna specjalność studiów która umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat  najnowszych osiągnięć z zakresu bezpieczeństwa żywności i umiejętności dotyczących technologii żywności, dzięki którym po ukończeniu studiów będziesz specjalistą gotowym podjąć pracę zawodową.

Studia pozwalają rozwijać się w charakterze specjalisty ds. przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli bezpieczeństwa żywienia i żywności lub dietetyka w instytucjach takich jak:

 • Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne
 • placówki, których działalność obejmuje bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • organy kontrolne przemysłu spożywczego
 • placówki ochrony zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej
 • poradnie dietetyczne.

Po obronie możesz podjąć zatrudnienie w:

 • sektorach promocji zdrowia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, szpitale);
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym;
 • administracji rządowej i samorządowej (Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Zdrowia);
 • instytucjach akademickich i badawczych związanych z obszarem zdrowia;
 • branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia;
 • Służbach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • i w wielu innych miejscach!

więcej:
 

Powiązane artykuły

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja dla bezpieczeństwa

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

czytaj dalej

Regulaminy bonifikat w opłatach za studia w WSB

Podejmując studia inwestujesz czas i pieniądze w swój rozwój osobisty, dzięki temu nigdy na tym nie tracisz. Skorzystaj z oferowanych bonifikat w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa by zyskać jeszcze więcej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane